Tải Game

⫷GIẢI ĐẤU⫸ CỰC PHẨM VÕ HỌC MÙA 4 - CHẠM MẶT GIANG HỒ - GIẢI THƯỞNG

07/11/2019

⫷GIẢI ĐẤU⫸ CỰC PHẨM VÕ HỌC MÙA 4 - CHẠM MẶT GIANG HỒ

Lưu ý không đổi thông tin nhân vật trong suốt thời gian giải đấu.

I. KHU VỰC 6

TOP Giải Thưởng
TOP 1
Khu Vực 6 

 - Quà Hiện Vật: 1 Bức Tượng Vàng Minh Chủ Võ Lâm Mùa 4
 
- Danh hiệu Võ Lâm Minh Chủ mùa 4
 - Khí Linh Hiên Viên Kiếm x5
 - Ngọc Thiên Đạo•Chiến cấp 5 x8
 - Hộp bảo thạch level 5 x27
 - Lệnh bài Thần Vương x5

TOP 2
Khu Vực 6

- Quà Hiện Vật: Lệnh Bài Vinh Danh TOP 2 - Võ Học Tông Sư
- Khí Linh Hiên Viên Kiếm x3
- Ngọc Thiên Đạo•Chiến cấp 5 x6
- Hộp bảo thạch level 5 x18
- Lệnh bài Thần Vương x3

TOP 3 & TOP 4
Khu Vực 6

- Quà Hiện Vật: Lệnh Bài Vinh Danh TOP 3/ TOP 4 - Võ Học Cái Thế
Khí Linh Hiên Viên Kiếm x1
- Ngọc Thiên Đạo•Chiến cấp 5 x3
- Hộp bảo thạch level 5 x9
- Lệnh bài Thần Vương x1

TOP 5 - 8
Khu Vực 6

- Ngọc Thiên Đạo•Chiến cấp 5 x1
- Hộp bảo thạch level 5 x18
- Linh Diễm Bậc 2 x100
- Mảnh Tăng Sao SSS x160

TOP 9 - 16
Khu Vực 6
- Ngọc Thiên Đạo•Chiến cấp 4 x3
- Hộp bảo thạch level 5 x9
- Linh Diễm Bậc 2 x30
- Mảnh Tăng Sao SSS x80

II. KHU VỰC 5

TOP Giải Thưởng
TOP 1
Khu Vực 5

- Quà Hiện Vật: Lệnh bài TOP 1 Zone 5 -  Võ Học Vô Song
- Danh hiệu độc quyền
- Thần thú SSSS: Mộc Mị x1
- Khí Linh Hiên Viên Kiếm x3
- Ngọc Thiên Đạo•Chiến cấp 5 x4
- Lệnh bài Thần Vương x5

TOP 2
Khu Vực 5

- Khí Linh Hiên Viên Kiếm x2
- Ngọc Thiên Đạo•Chiến cấp 5 x2
- Hộp bảo thạch level 5 x9
- Lệnh bài Thần Vương x4

TOP 3 & TOP 4
Khu Vực 5

- Khí Linh Hiên Viên Kiếm x1
- Ngọc Thiên Đạo•Chiến cấp 4 x4
- Hộp bảo thạch level 5 x6
- Lệnh bài Thần Vương x3

TOP 5 - 8
Khu Vực 5

- Lệnh bài Thần Vương x2
- Linh Diễm Bậc 2 x50
- Hộp bảo thạch level 5 x3
- Hộp linh sủng sử thi x1

TOP 9 - 16
Khu Vực 5
- Lệnh bài Thần Vương x1
- Linh Diễm Bậc 2 x25
- Mảnh Tăng Sao SSS x200
- KNB x 20000

III. KHU VỰC 4

TOP Giải Thưởng
TOP 1
Khu Vực 4

- Quà Hiện Vật: Lệnh bài TOP 1 Zone 4 - Võ Học Kì Tài
- Danh hiệu độc quyền

- Khí Linh Hiên Viên Kiếm x3
- Ngọc Thiên Đạo•Chiến cấp 5 x4
- Hộp cánh sử thi x1
- Lệnh bài Thiên Tôn x5

TOP 2
Khu Vực 4

- Khí Linh Hiên Viên Kiếm x2
- Ngọc Thiên Đạo•Chiến cấp 5 x3
- Hộp bảo thạch level 5 x6
- Lệnh bài Thiên Tôn x3

TOP 3 & TOP 4
Khu Vực 4

- Khí Linh Hiên Viên Kiếm x1
- Ngọc Thiên Đạo•Chiến cấp 5 x1
- Hộp bảo thạch level 5 x3
- Lệnh bài Thiên Tôn x1

TOP 5 - 8
Khu Vực 4

- Hộp cánh sử thi x1
- Hộp tăng sao vạn năng cao cấp x2
- Linh diễm bậc 2 x100
- KNB x40000 

TOP 9 - 16
Khu Vực 4

- Hộp cánh sử thi x1
- Hộp tăng sao vạn năng cao cấp x1
- Linh diễm bậc 2 x20
- KNB x20000

IV. KHU VỰC 3

TOP Giải Thưởng
TOP 1
Khu Vực 3

- Quà Hiện Vật: Lệnh bài TOP 1 Zone 3 - Võ Học Cao Thủ
- Danh hiệu độc quyền

- Khí Linh Hiên Viên Kiếm x1
- Ngọc Thiên Đạo•Chiến cấp 5 x4
- Hộp cánh sử thi x1
- Lệnh bài Thần Thoại x5

TOP 2
Khu Vực 3

- Hộp cánh sử thi x1
- Ngọc Thiên Đạo•Chiến cấp 5 x2
- Hộp bảo thạch level 5 x3
- Lệnh bài Thần Thoại x3

TOP 3 & TOP 4
Khu Vực 3

- Lệnh bài Thần Thoại x3
- Linh Diễm Bậc 2 x100
- Hộp bảo thạch level 5 x3
- KNB x 25.000

TOP 5 - 8
Khu Vực 3

- Lệnh bài Thần Thoại x1
- Linh Diễm Bậc 2 x50
- Mảnh Tăng Sao SSS x240
- KNB x 15.000

TOP 9 - 16
Khu Vực 3
- Lệnh bài Thần Thoại x1
- Linh Diễm Bậc 2 x20
- Hộp mảnh hồn cánh lv5 x2
- KNB x 10000

V. KHU VỰC 2

TOP Giải Thưởng
TOP 1
Khu Vực 2

- Quà Hiện Vật: Lệnh bài TOP 1 Zone 2 - Võ Học Tinh Anh
- Danh hiệu độc quyền

- Lệnh bài Thần Thoại x5
- Hộp thú linh sử thi x1
- Hạng Vũ•Đá hồn lv6 x1
- Hộp bảo thạch lv5 x9

TOP 2
Khu Vực 2

- Lệnh bài Thần Thoại x3
- Hạng Vũ•Đá hồn lv6 x1
- Hộp bảo thạch lv5 x6
- Hộp võ sức halloween x1

TOP 3 & TOP 4
Khu Vực 2

- Lệnh bài Thần Thoại x1
- Hộp bảo thạch lv5 x3
- Hộp võ sức halloween x1
- KNB x40000

TOP 5 - 8
Khu Vực 2

- Mảnh tăng sao SSS x300
- Hộp ngọc nguyên tố x3
- Hộp võ sức halloween x1
- KNB x25000

TOP 9 - 16
Khu Vực 2
- Mảnh tăng sao SSS x150
- Hộp ngọc nguyên tố x3
- Hộp võ sức halloween x1
- KNB x25000

VI. KHU VỰC 1

TOP Giải Thưởng
TOP 1
   Khu Vực 1    

- Quà Hiện Vật: Lệnh bài TOP 1 Zone 1 - Võ Học Thiên Kiêu
- Danh hiệu độc quyền

- Lệnh bài Thánh Quân x5
- Hộp ngọc nguyên tố x6
- Set thời trang Tinh Hải Chiến Giáp (Cánh + Thời Trang + Vũ sức) x1
- KNB x50000

TOP 2
Khu Vực 1

- Lệnh bài Thánh Quân x3
- Hộp ngọc nguyên tố x3
- Set thời trang Nhàn Vân Cư Sĩ (Cánh + Thời Trang) x1
- KNB x40000

TOP 3 & TOP 4
Khu Vực 1

- Lệnh bài Thánh Quân x1
- Hộp ngọc nguyên tố x1
- Set thời trang Bích Hải Ngọc Long (Cánh + Thời Trang ) x1
- KNB x30000

TOP 5-8
Khu Vực 1

- Hộp tăng sao vạn năng trung cấp x2
- Hồn cánh Huyền Điểu Lv4 x3
- Quạt Bích Ngọc Sơ x1000
- KNB x20000

TOP 9-16
Khu Vực 1
- Hộp tăng sao vạn năng trung cấp x1
- Hồn cánh Huyền Điểu Lv4 x1
- Quạt Bích Ngọc Sơ x500
- KNB x10000


* Quy định về giải thưởng:

- Giải thưởng bao gồm phần thưởng hiện vật, phần thưởng ingame: Hiện vật sẽ được liên hệ và trao cho người trúng giải. Phần thưởng ingame được gửi qua thư ingame.

- Tất cả người chơi có mặt trong danh sách tham gia thi đấu final sẽ được tặng thêm 10.000 KNB.

- Người chơi không thay đổi thông tin nhân vật trong suốt quá trình dự thi vì bất kì lí do nào.

- Phần thưởng không thể cho, tặng, chuyển nhượng hay bất kì hình thức nào tương tự.

- Phần thưởng danh hiệu có hiệu lực trong vòng 30 ngày tính kể từ khi nhận danh hiệu về nhân vật.

- Trong quá trình diễn ra thi đấu BTC sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào bên ngoài giải đấu. 

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

Trân trọng,

BQT Tình Kiếm 3D

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ