Tải Game

[Đặc Sắc] Hệ Thống Thần Thú

17/12/2018

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THẦN THÚ

Quý thiếu hiệp thân mến,
Hệ Thống Thần Thú là một hệ thống đã quá đỗi quen thuộc đối với những thiếu hiệp đam mê dòng game kiếm hiệp và ở Tình Kiếm 3D cũng có hệ thống này nhưng với những nét đặc sắc và mới lạ, rất riêng. Đây chính là những người bạn đồng hành trung thành nhất của thiếu hiệp trên hành trình khám phá thế giới kiếm hiệp rộng lớn của Tình Kiếm 3D.

1. Giao Diện Hệ Thống Thần Thú: Trong giao diện bao gồm các tính năng như : Bồi Dưỡng, Xuất Trận, Triệu Hồi, Tách Mảnh, Thư Viện.

- Tư Chất Thần Thú: Chia làm 4 loại tư chất gồm B, A, S, SS. Tư chất càng cao, các thuộc tính và năng lực càng mạnh.

- Kỹ Năng Thần Thú: Mỗi Thần Thú đều có một Kỹ Năng Thiên Phú riêng không thể thay thế. Thần Thú có thể học thêm các kỹ năng thường từ sách kỹ năng.

 

2. Tính Năng Bồi Dưỡng: Trong tính năng Bồi dưỡng Thần Thú những hệ thống như: Cường Hóa Thú, Tăng Sao, Học Kĩ Năng, Tăng Cấp Độ… để tăng cao chỉ số, sức chiến đấu của Thần Thú.

 

- Cường Hóa Thú: Tính năng để tăng cấp tiềm lực và thuộc tính tiềm lực của Thần Thú. Mỗi loại tiềm lực đều có cấp riêng. 

  • Vật Phẩm Tiêu Hao: Cường hóa cần tiêu hao Đan nuôi dưỡng, Đan nuôi dưỡng - Trung, Đan nuôi dưỡng - Cao, Đan nuôi dưỡng - Đặc Biệt, Đan nuôi dưỡng - Siêu Cấp. Đột phá cấp cường hóa cần sử dụng vật phẩm Căn Cốt Đan, Căn Cốt Đan - Trung, Căn Cốt Đan - Cao, Căn Cốt Đan - Đặc Biệt.
  • Mỗi thần thú đều gồm có 5 loại tiềm lực: Sức mạnh, Thân pháp, Linh hoạt, Thể chất, Nhẫn nại. 
  • Mỗi 20 level cường hóa tiềm lực sẽ đột phát tiềm lực 1 lần.

 

- Tăng Sao: Tính năng tăng nhanh thuộc tính và lực chiến Thần Thú.

  • Vật phẩm tiêu hao: Mảnh đá tăng sao tương ứng của Thần Thú đó. Mảnh nhận thông qua triệu hồi Thần Thú hoặc được tự động tách Thần Thú tương đồng.
  • Mỗi sao có 4 cấp, mỗi cấp đều tăng thuộc tính và lực chiến.
  • Tư chất thần thú khác nhau có giới hạn cấp sao tối đa khác nhau.

 

- Học Kỹ Năng: Sử dụng sách kỹ năng để học thêm kỹ năng thường cho Thần Thú. Số lượng kỹ năng được học mở theo số Sao đã tăng.

 

- Tăng Cấp: Sau khi tăng cấp sẽ tăng thuộc tính tiềm lực Thần Thú. Cấp Thần Thú không thể lớn hơn cấp nhân vật.

  • Vật phẩm tiêu hao: Đan EXP
  • Thần Thú xuất trận sẽ cùng tăng EXP với nhân vật.

 

3. Xuất Trận: Trong tính năng Xuất Trận, Thần Thú lên trận sẽ buff 50% thuộc tính tiềm lực cho chủ nhân. Có hơn 2 Thần Thú cùng loại tiềm lực Xuất Trận, lực chiến Thần Thú thấp hơn sẽ không tính Buff.

 

4. Triệu Hồi: Tính năng sẽ giúp cho thiếu hiệp tìm được Thần Thú mà mình yêu thích cũng như phù hợp với lối phát triển của từng hệ phái.

  • Vật phẩm tiêu hao: Đồng, Hồn Ngọc.
  • Shop Thần Thú: Shop bán các mảnh thần thú và mảnh tiềm lực. Được làm mới vào 5h sáng hàng ngày. Tăng cấp Shop thông qua việc Triệu hồi Thần Thú.

Giao Diện Triệu Hồi

Giao Diện Shop Thần Thú

5. Tách Mảnh: Tính năng này sử dụng để tách cấc Mảnh tăng sao thừa thành thú hồn. Thú hồn sử dụng để đổi các mảnh trong Shop Thú Hồn.

 

6. Thư Viện: Danh sách các Thần Thú. Thu thập càng nhiều thân thú thì thuộc tính Tổng chiến lực thư viện càng cao.

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ