Tải Game

Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ Cập Nhật Hệ Thống Ngày 18/09/2019

30/01/2020

Quý Thiếu hiệp thân mến, 

Tình Kiếm 3D xin thông báo sẽ tiến hành bảo trì hệ thống máy chủ.

Thời gian dự kiến: 08:00 - 12:00 ngày 18/09/2019.

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kéo dài hơn so với thông báo.

Nội dung cập nhật lần này như sau: 

- Cập nhật Thời trang mới: Thương Hải Kinh Túy.

- Cập nhật Cánh mới:  Thương Long Hạo Kỳ.

- Cập nhật Thần thú SSSS mới: Đồ Sơn Hỏa Hồ.


- Thêm mới 5 đá hồn, 5 tinh linh.
- Mở giới hạn nâng cấp level anh hùng lên 28.
- Sửa đổi: thời trang Mặc Nhiễm Sơn Hà có thể bán.
- Tối ưu hóa: Nguyên liệu nâng cấp cánh cấp thấp có thể trực tiếp hợp thành cấp cao.

Các Thiếu hiệp hãy chú ý sắp xếp thời gian chinh chiến hợp lý nhé.

BQT Tình Kiếm 3D,
Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ