Tải Game

[Công Bố] Sự Kiện Đua TOP Landing VIP Tháng 4

04/04/2024

Sự kiện Đua TOP Điểm VIP Tháng 4 đã chính thức bắt đầu, Tình Nhi xin được Công bố Quà đua TOP Điểm VIP Landing VIP Tháng 4 như sau:

TOP PHẦN THƯỞNG
TOP 1

- Hộp Tự Chọn Cánh SSS 7 x2
- Phù Tăng 18 sao x1
- Hộp tự chọn thú linh - siêu phẩm x3
- Chủ Thần-Đá Thần+2 x1
- Thần-Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x10

TOP 2

- Hộp Tự Chọn Cánh SSS 6 x1
- Phù Tăng 17 sao x3
- Hộp tự chọn thú linh - siêu phẩm x2
- Chủ Thần-Đá Thần+1 x2
- Thần-Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x6

TOP 3

- Hộp Tự Chọn Cánh SSS 5 x1
- Phù Tăng 17 sao x2
- Hộp tự chọn thú linh-siêu phẩm x1
- Chủ Thần-Đá Thần+1 x1
- Thần-Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x3

TOP 4-10

- Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1
- Phù Tăng 17 sao x1
- Hộp tự chọn thú linh-cao cấp x2
- Chủ Thần-Đá Thần x1
- Thần-Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x1

 

 BXH Điểm VIP xem tại Landing VIP, truy cập tại đây

Các Thiếu hiệp hãy chú ý để đừng bỏ lỡ những phần thưởng và quà tặng giá trị của Tình Kiếm 3D nhé

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ