Tải Game

Fun Store Cuối Tháng 3 Chính Thức Mở Bán. Mua Ngay!

25/03/2024
TÊN GÓI GIÁ BÁN (VNĐ) VẬT PHẨM CHÚ Ý
[FS2629] Gói Phiếu Quà 150,000 Phiếu Quà Vạn Năng x25 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 3 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 26/03/2024 đến 23:59 29/03/2024
[FS2629] Gói Xúc Xắc 150,000 Xúc Xắc Linh Lung x20 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 3 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 26/03/2024 đến 23:59 29/03/2024
[FS2629] Gói Hồn Hoa-Cao 500,000 Hộp Hồn Hoa Tự Chọn Lv6 x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 26/03/2024 đến 23:59 29/03/2024
[FS2629] Gói Thú Linh-Cao 400,000 Hộp tự chọn thú linh-cao cấp x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 26/03/2024 đến 23:59 29/03/2024
[FS2629] Gói Thú Linh-Siêu 700,000 Hộp tự chọn thú linh - siêu phẩm x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 26/03/2024 đến 23:59 29/03/2024
[FS2629] Gói Ảo Hóa Cánh 400,000 Hộp tự chọn cánh SS x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 4 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 26/03/2024 đến 23:59 29/03/2024
[FS2629] Gói Ảo Hóa Cánh-Cao 1,000,000 Hộp Tự Chọn Cánh SSS 6 x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 4 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 26/03/2024 đến 23:59 29/03/2024
[FS2629] Gói Đá Đột Phá 6 400,000 Đá Đột Phá Áo-Sử Thi x1
Phù Rèn x10
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 26/03/2024 đến 23:59 29/03/2024
[FS2629] Gói Ngọc Thần Khí 1 300,000 Hộp Tự Chọn Ngọc Thần Khí-Cao 2 x48 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 26/03/2024 đến 23:59 29/03/2024
[FS2629] Gói Thánh Khí 2 300,000 Mê CốcMảnh*10 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 5 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 26/03/2024 đến 23:59 29/03/2024

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ