Tải Game

Fun Store Mừng Trung Thu Chính Thức Mở Bán. Mua Ngay!!

21/09/2023
Tên gói Thông tin gói quà Điều kiện mua Chú ý

Gói Xúc Xắc

Xúc Xắc Linh Lung x20

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 2 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 22/09/2023 đến 23:59 25/09/2023

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Phiếu Quà

Phiếu Quà Vạn Năng x 25

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 2 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 22/09/2023 đến 23:59 25/09/2023

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Xu Búp Bê

Vàng Kỳ Thú x50

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 2 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 22/09/2023 đến 23:59 25/09/2023

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Ảo Hóa Cánh SSS

Hộp tự chọn cánh SSS 4 x1

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 22/09/2023 đến 23:59 25/09/2023

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

 

Gói Thú Linh Siêu Phàm

 

Hộp tự chọn thú linh - siêu phẩm x1

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 22/09/2023 đến 23:59 25/09/2023

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Tây Vương Mẫu-Đá Thần

Tây Vương Mẫu-Đá Thần x1

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 22/09/2023 đến 23:59 25/09/2023

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)
Gói Tây Vương Mẫu-Đá Thần+1 Tây Vương Mẫu-Đá Thần+1 x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 1 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 22/09/2023 đến 23:59 25/09/2023
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)
Gói Đá Đột Phá 4 Đá Đột Phá Đai-Sử Thi x1

Phù Rèn x10
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 22/09/2023 đến 23:59 25/09/2023
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Đá Đột Phá 5

Đá Đột Phá Áo-Sử Thi x1

Phù Rèn x10
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 22/09/2023 đến 23:59 25/09/2023
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Thần Tinh 1

Hắc Vô Thường-Thần Tinh x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 22/09/2023 đến 23:59 25/09/2023
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)
Gói Thần Tinh 2 Bích Ba Phiến Linh-Thần Tinh x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 22/09/2023 đến 23:59 25/09/2023
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

 

Chú ý: Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Các Thiếu hiệp hãy chú ý để không bỏ lỡ ưu đãi nhé

Trân trọng,
BQT Tình Kiếm 3D

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ