Tải Game

Fun Store Tháng 12 Chính Thức Mở Bán. Mua Ngay!!

04/12/2023
Tên gói Giá bán (VNĐ) Thông tin gói quà Điều kiện mua

[FS0515] Gói Xúc Xắc

150,000

Xúc Xắc Linh Lung x20

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 3 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 05/12/2023 đến 23:59 15/12/2023

[FS0515] Gói Phiếu Quà

150,000

Phiếu Quà Vạn Năng x 25

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 3 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 05/12/2023 đến 23:59 15/12/2023

[FS0515] Gói Xu Búp Bê

150,000

Vàng Kỳ Thú x50

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 3 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 05/12/2023 đến 23:59 15/12/2023

[FS0515] Gói Hồn Cánh

500,000

Hộp tự chọn hồn cánh lv5 x2

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 05/12/2023 đến 23:59 15/12/2023

 

[FS0515] Gói Hồn Hoa

 

500,000

Hộp Hồn Hoa Tự Chọn Lv5 x2

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 05/12/2023 đến 23:59 15/12/2023

[FS0515] Gói Thú Linh-Cao

450,000

Hộp tự chọn thú linh-cao cấp x1

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 05/12/2023 đến 23:59 15/12/2023

[FS0515] Gói Thú Linh-Siêu 700,000 Hộp tự chọn thú linh - siêu phẩm x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 05/12/2023 đến 23:59 15/12/2023
[FS0515] Gói Tây Vương Mẫu-Đá Thần 1,000,000 Tây Vương Mẫu-Đá Thần x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 05/12/2023 đến 23:59 15/12/2023

[FS0515] Gói Ảo Hóa Cánh

400,000 Hộp tự chọn cánh SS x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 05/12/2023 đến 23:59 15/12/2023

[FS0515] Gói Ảo Hóa Cánh-Cao

1,000,000 Hộp tự chọn cánh SSS 5 x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 05/12/2023 đến 23:59 15/12/2023
[FS0515] Gói Cánh SSS 2 1,000,000 Cánh SSS Bỉ Ngạn Phương Hoa x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 1 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 05/12/2023 đến 23:59 15/12/2023
[FS0515] Gói Đá Đột Phá 4 400,000 Đá Đột Phá Trang Sức Tóc-Sử Thi x1
Phù Rèn x10
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 05/12/2023 đến 23:59 15/12/2023
[FS0515] Gói Đá Đột Phá 5 400,000 Đá Đột Phá Đai-Sử Thi x1
Phù Rèn x10
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 05/12/2023 đến 23:59 15/12/2023
[FS0515] Gói Ngọc Thần Khí 1 500,000 Hộp Tự Chọn Ngọc Thần Khí-Cao 2 x48 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 3 lần
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 05/12/2023 đến 23:59 15/12/2023
[FS0515] Gói Âm Linh Văn - Cao 2,000,000 Hộp tự chọn Âm Linh Văn x8

Âm Khinh Vũ x1
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 05/12/2023 đến 23:59 15/12/2023
[FS0515] Gói Âm Linh 300,000 Âm Linh x30 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 2 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 05/12/2023 đến 23:59 15/12/2023
[FS0515] Gói Thánh Khí 1 300,000 Mê CốcMảnh*10 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 5 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 05/12/2023 đến 23:59 15/12/2023

 

Chú ý: Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Các Thiếu hiệp hãy chú ý để không bỏ lỡ ưu đãi nhé

Trân trọng,
BQT Tình Kiếm 3D

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ