Tải Game

[SỰ KIỆN]CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT MỪNG CÁCH MẠNG THÁNG 8

21/08/2020

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT MỪNG

CÁCH MẠNG THÁNG 8

Quý thiếu hiệp thân mến,

Tình Nhi xin gửi đến các Thiếu hiệp 02 sự kiện cực HOT mở đầu cho chuỗi sự kiện Cách Mạng Tháng 8 của Tình Kiếm 3D.

Khuyến mãi nạp 20% Tiên Ngọc
 Thời gian sự kiện: 0:00 ngày 19/8/2020 - 23:59 ngày 19/8/2020
 Khuyến mãi 20% Tiên Ngọc, tối đa lên tới 60.000 Tiên Ngọc.  Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Thiếu hiệp tích lũy nạp đạt mốc nhất định sẽ nhận Tiên Ngọc khuyến mãi 

Tích lũy nạp Tiên Ngọc Bonus 20%

5000

1000

10000 2000
25000 5000
50000 10000
100000 20000
200000 40000
300000 60000


 Lưu ý:
- Nhận thưởng duy nhất 1 lần theo mốc cao nhất.
+ Ví dụ:
- Bạn tích nạp 15.000 Tiên ngọc, chưa đạt mốc 25.000 Tiên ngọc thì bạn sẽ nhận quà của mốc 10.000 Tiên ngọc
- Bạn tích nạp 325.000 Tiên ngọc, nhưng mốc tích nạp cao nhất là 300.000 Tiên ngọc thì bạn sẽ nhận quà của mốc 300.000 Tiên ngọc
- Tiên Ngọc khuyến mãi sẽ trả qua thư ingame trong vòng 72h sau khi kết thúc sự kiện
- Tiên Ngọc khuyến mãi ko tính vào các sự kiện tích nạp và exp vip
- Mốc tích nạp tối thiểu để nhận khuyến mãi là 5.000 Tiên ngọc
- Chỉ tính giao dịch nạp tiên ngọc

Đua TOP Nạp Tiên Ngọc ALL Server
Thời gian sự kiện: 0:00 ngày 19/8/2020 - 23:59 ngày 21/8/2020
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Quý thiếu hiệp đạt TOP16 BXH nạp tiên ngọc tính tới thời điểm kết thúc sẽ nhận được các phần thưởng cực kỳ hấp dẫn

TOP Phần Thưởng Chỉ số của Danh hiệu
1 Phù tăng 15 sao x1
Đá tăng sao sơ x666
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x10
Danh hiệu: Phú Khả Địch Quốc (30 ngày)
Sức Mạnh: 1800
Công: 1300
Thân Pháp: 700
Tỉ lệ Bạo: 1500
2 Phù tăng 14 sao x1
Đá tăng sao sơ x500
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x8
Danh hiệu: Phú Giáp Nhất Phương (30 ngày)
Sức Mạnh: 1200
Công: 1000
Thân Pháp: 500
Tỉ lệ Bạo: 1300
3 Phù tăng 13 sao x1
Đá tăng sao sơ x300
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x5
Danh hiệu: Đại Gia (30 ngày)
Sức Mạnh: 800
Công: 800
Thân Pháp: 300
Tỉ lệ Bạo: 1000
4-8 Phù tăng 12 sao x1
Đá tăng sao sơ x200
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x3
 
9-16 Phù tăng 11 sao x1
Đá tăng sao sơ x100
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x1
 

- Chỉ tính giao dịch nạp Tiên ngọc
- Thưởng sẽ được trả qua thư ingame trong vòng 72h sau khi kết thúc sự kiện

Đua TOP Tiêu Tiên Ngọc ALL Server
Thời gian sự kiện: 0:00 ngày 22/8/2020 - 23:59 ngày 25/8/2020
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đạt TOP16 BXH tiêu tiên ngọc tính tới thời điểm kết thúc sẽ nhận được các phần thưởng cực kỳ hấp dẫn

TOP

Phần Thưởng
1 Phù tăng 15 sao x1
Hộp quà mảnh anh hùng x10
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x10
2 Phù tăng 14 sao x1
Hộp quà mảnh anh hùng x10
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x8
3 Phù tăng 13 sao x1
Hộp quà mảnh anh hùng x10
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x5
4-8 Phù tăng 12 sao x1
Hộp quà mảnh anh hùng x10
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x3
9-16 Phù tăng 11 sao x1
Hộp quà mảnh anh hùng x10
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x1

- Chỉ tính tiêu tiên ngọc
- Thưởng sẽ được trả qua thư ingame trong vòng 72h sau khi kết thúc sự kiện

BQT Tình Kiếm 3D

Trân Trọng

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ