Tải Game

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện HOT 20-26.10

19/10/2023

CHUỖI SỰ KIỆN HOT

1. Thời gian: Từ 0:00 ngày 20.10 đến 23:59 ngày 26.10

2. Phạm vi: All server
3. Nạp liên tiếp

  Vật phẩm 1 Số lượng Vật phẩm 2 Số lượng Vật phẩm 3 Số lượng
Ngày 1 Nón Lá 1 Vòng Hoa 2 Máy bay giấy 3
Ngày 2 Nón Lá 2 Vòng Hoa 4 Máy bay giấy 6
Ngày 3 Nón Lá 3 Vòng Hoa 6 Máy bay giấy 9
Ngày 4 Nón Lá 4 Vòng Hoa 8 Máy bay giấy 12
Ngày 5 Nón Lá 5 Vòng Hoa 10 Máy bay giấy 15
Ngày 6 Nón Lá 6 Vòng Hoa 12 Máy bay giấy 18
Ngày 7 Nón Lá 7 Vòng Hoa 14 Máy bay giấy 21
Tích lũy 2 ngày Máy bay giấy 2 Vòng Hoa 4    
Tích lũy 4 ngày Máy bay giấy 4 Vòng Hoa 8    
Tích lũy 7 ngày Vân Thiên Sơn Y- Thường·Phục Sức 1 Vân Thiên Sơn Y- Thường·Trang sức tóc 1 Nón Lá 7


4. Quà Đăng Nhập

  Vật phẩm 1 Số lượng Vật phẩm 2 Số lượng Vật phẩm 3 Số lượng
Ngày 1 Nón Lá 1 Vòng Hoa 2 Máy bay giấy 3
Ngày 2 Nón Lá 1 Vòng Hoa 2 Máy bay giấy 3
Ngày 3 Nón Lá 2 Vòng Hoa 4 Máy bay giấy 6
Ngày 4 Nón Lá 2 Vòng Hoa 4 Máy bay giấy 6
Ngày 5 Nón Lá 2 Vòng Hoa 4 Máy bay giấy 6
Ngày 6 Nón Lá 3 Vòng Hoa 6 Máy bay giấy 9
Ngày 7 Nón Lá 3 Vòng Hoa 6 Máy bay giấy 9

5. Shop Tiên Ngọc

Vật phẩm Số lượng Giá (TN) Giới hạn mua Sale
Nón Lá 1 300 2 90%
Nón Lá 1 300 10 70%
Nón Lá 1 300 20 50%
Nón Lá 1 300 30 20%
Vòng Hoa 1 300 4 90%
Vòng Hoa 1 300 20 70%
Vòng Hoa 1 300 40 50%
Vòng Hoa 1 300 60 20%
Máy bay giấy 1 300 6 90%
Máy bay giấy 1 300 30 70%
Máy bay giấy 1 300 60 50%
Máy bay giấy 1 300 90 20%

 

6. Lễ hội giới hạn

Thiếu hiệp hãy chú ý để không bỏ lỡ chuỗi sự kiện HOT nhé

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ