Tải Game

[Sự Kiện] Khuyến Mại 15% Nạp Tiên Ngọc

16/08/2022

Phạm Vi: All Server

Thời Gian Sự Kiện: 0:00 17/8 - 23:59 19/8

Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy nạp đạt mốc nhất định sẽ nhận Tiên Ngọc khuyến mãi, tối đa 15.000 Tiên Ngọc. Số lượng cụ thể từng mốc theo bảng sau:

Tích Luỹ Nạp Tiên Ngọc % Bonus Bonus
1.000 15% 150
2.500 15% 375
5.000 15% 750
10.000 15% 1.500
25.000 15% 3.750
50.000 15% 7.500
100.000 15% 15.000

 

Lưu ý: Nhận thưởng duy nhất 1 lần theo mốc cao nhất.
Ví dụ:
- Thiếu hiệp tích nạp 15.000 Tiên ngọc, chưa đạt mốc 25.000 Tiên Ngọc thì bạn sẽ nhận quà của mốc 10.000 Tiên Ngọc
- Thiếu hiệp tích nạp 125.000 Tiên ngọc, nhưng mốc tích nạp cao nhất là 100.000 Tiên Ngọc thì bạn sẽ nhận quà của mốc 100.000 Tiên Ngọc
- Tiên Ngọc khuyến mãi sẽ trả qua thư ingame trong vòng 72h sau khi kết thúc sự kiện
- Tiên Ngọc khuyến mãi không tính vào các sự kiện tích nạp và exp VIP
- Mốc tích nạp tối thiểu để nhận khuyến mãi là 1.000 Tiên Ngọc
- Chỉ tính giao dịch nạp Tiên Ngọc

 

BQT Tình Kiếm 3D,

Trân Trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ