Tải Game

FUNSTORE 30/04 CHÍNH THỨC MỞ BÁN

23/04/2022

FUNSTORE 30/04 CHÍNH THỨC MỞ BÁN

Ngày Giải Phóng Miền Nam 30/4 và Quốc Tế Lao Động 1/5 sắp đến rồi, Tình Nhi chuẩn bị có chương trình siêu sale nào đây? Đương nhiên là gói Funstore độc quyền mừng 30/04 của Tình Kiếm 3D rồi!

Tên gói Thông tin gói quà Điều kiện mua Chú ý

Xúc Xắc Linh Lung

Gói 100,000 VNĐ

 

Xúc Xắc Linh Lung x 10

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 2 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 23/04/2022 đến 23:59 30/04/2022

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

 

Phiếu Quà Vạn Năng

Gói 100,000 VNĐ

 

 

Phiếu Quà Vạn Năng x 15

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 2 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 23/04/2022 đến 23:59 30/04/2022

 

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

 

Vàng Kỳ Thú

Gói 100,000 VNĐ

 

Vàng Kỳ Thú x 40

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 2 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 23/04/2022 đến 23:59 30/04/2022

 

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Hộp tự chọn mảnh Hồn Hoa Lv5

Gói 50,000 VNĐ

Hộp Tự Chọn Mảnh Hồn Hoa lv5 x 1

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 3 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 23/04/2022 đến 23:59 30/04/2022

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

 

Hộp tự chọn mảnh Hồn Cánh Lv5

Gói 50,000 VNĐ

 

Hộp Tự Chọn Mảnh Hồn Cánh lv5 x 1

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 3 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 23/04/2022 đến 23:59 30/04/2022

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Hộp tự chọn Hồn Cánh Lv5

450,000 VNĐ

 

Hộp tự chọn hồn cánh lv5 x1

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 23/04/2022 đến 23:59 30/04/2022

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Tín Vật

500,000 VNĐ

Tín Vật x 30

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 23/04/2022 đến 23:59 30/04/2022

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Thần Khí Tỳ Bà Lạc Hà

2,000,000 VNĐ

 

Tỳ Bà Lạc Hà x1
Tỳ Bà-Lệ Lv1 x1
Tỳ Bà-Minh Lv1 x1
Tỳ Bà-Lăng Lv1 x1
Tỳ Bà-Chiến Lv1 x1

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 2 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 23/04/2022 đến 23:59 30/04/2022

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Ngọc Thần Khí

100,000 VNĐ

Tỳ Bà-Lệ Lv1 x1
Tỳ Bà-Minh Lv1 x1
Tỳ Bà-Lăng Lv1 x1
Tỳ Bà-Chiến Lv1 x1
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 2 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 23/04/2022 đến 23:59 30/04/2022
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Tự Chọn Hồn Cánh

450,000 VNĐ

Hộp tự chọn hồn cánh lv5 x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 23/04/2022 đến 23:59 30/04/2022
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Ma Vương Bí Bí Tịch

1,000,000 VNĐ

Ma Vương Tàn Quyển x1
Ma Vương Khẩu Quyết x1
Ma Vương Tâm Pháp x1
Ma Vương Bí Tịch x1
Ma Vương Bảo Điển x1
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 23/04/2022 đến 23:59 30/04/2022
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Thời gian mở bán các gói Funstore: Từ 10:00 23/04/2022 đến 23:59 30/04/2022

Chú ý: Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Chúc chư vị Thiếu Hiệp nghỉ lễ vui vẻ. Đặc biệt, đừng quên mua thẻ Funcard tại 9PAY để được giảm giá đến 7% nhé!

Trân trọng,
BQT Tình Kiếm 3D

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ