Tải Game

[Funstore] Black Friday Tháng 11 - Tưng Bừng Mua Sắm!

25/11/2021

FUNSTORE BLACK FRIDAY THÁNG 11 - TƯNG BỪNG NGÀY HỘI MUA SẮM LỚN NHẤT NĂM!

Ngày hội mua sắm lớn nhất năm thì nên mua cái gì đây? Đương nhiên là gói Funstore độc quyền nhân dịp Black Friday của Tình Kiếm 3D rồi!

Tên gói Thông tin gói quà Điều kiện mua Chú ý

Hộp Cánh SSS1

Gói 1,000,000 VNĐ

Hộp Cánh SSS1 x 1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, 1 NV mua được 1 lần/ngày. Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Hộp Cánh SSS2

Gói 1,000,000 VNĐ

Hộp Cánh SSS2 x 1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, 1 NV mua được 1 lần/ngày.
 
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Hộp Cánh SSS3

Gói 1,000,000 VNĐ

Hộp Cánh SSS2 x 1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, 1 NV mua được 1 lần/ngày.
 
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Hộp Cánh SSS4

Gói 1,000,000 VNĐ

Hộp Cánh SSS4 x 1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, 1 NV mua được 1 lần/ngày. Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Hồn Cánh LV5

Gói 1,000,000 VNĐ

Hồn Cánh Hồ Điệp lv5 x 1
Hồn Cánh Cô Hoạch Điểu lv5 x 1
Hồn Cánh Huyễn Điệp lv5 x 1
Trong thời gian diễn ra sự kiện, 1 NV mua được 10 lần/ngày. Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Hồn Hoa LV5

Gói 1,000,000 VNĐ

Hồn Hoa Nhài lv5 x 1
Hồn Hoa Bát Tiên lv5 x 1
Hồn Hoa Hỏa Tế lv5 x 1
Trong thời gian diễn ra sự kiện, 1 NV mua được 10 lần/ngày. Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Tự Chọn Mảnh Hồn Hoa

Gói 200,000 VNĐ

Hộp Tự Chọn Mảnh Hồn Hoa lv5 x 2 Trong thời gian diễn ra sự kiện, 1 NV mua được 5 lần/ngày. Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Nâng Cấp Văn Sức

Gói 500,000 VNĐ

 

Phong Linh x 30
Âm Linh x 30
Trong thời gian diễn ra sự kiện, 1 NV mua được 10 lần/ngày. Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Tín Vật

Gói 500,000 VNĐ

Tín Vật x 60 Trong thời gian diễn ra sự kiện, 1 NV mua được 2 lần/ngày. Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Tự Chọn Âm Linh

Gói 500,000 VNĐ

Hộp Tự Chọn Âm Linh Văn x 1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, 1 NV được mua 21 lần duy nhất. Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Âm Khinh Vũ

Gói 500,000 VNĐ

Âm Khinh Vũ x 1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, 1 NV được mua 3 lần duy nhất. Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Kích Hoạt Văn Sức

Gói 3,000,000 VNĐ

Hộp Tự Chọn Âm Linh Văn x 7
Âm Khinh Vũ x 1
Trong thời gian diễn ra sự kiện, 1 NV được mua 2 lần duy nhất. Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

 

Thời gian mở bán các gói Funstore Black Friday: Từ 10h00 26/11/2021 đến 23h59 01/12/2021

Chú ý: Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Chúc chư vị Thiếu Hiệp có những giờ phút vui vẻ cùng Tình Kiếm 3D. Đặc biệt, đừng quên mua thẻ Funcard tại 9PAY để được giảm giá đến 7% nhé!

Trân trọng,
BQT Tình Kiếm 3D

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ