Tải Game

Funstore Giỗ Tổ Chính Thức Mở Bán

07/04/2022

FUNSTORE GIỖ TỖ CHÍNH THỨC MỞ BÁN

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/03 sắp đến rồi, Tình Nhi chuẩn bị có chương trình siêu sale nào đây? Đương nhiên là gói Funstore độc quyền mừng Giỗ Tổ của Tình Kiếm 3D rồi!

Tên gói Thông tin gói quà Điều kiện mua Chú ý

Xúc Xắc Linh Lung

Gói 100,000 VNĐ

 

Xúc Xắc Linh Lung x 10

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 07/04/2022 đến 23:59 13/04/2022

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

 

Phiếu Quà Vạn Năng

Gói 100,000 VNĐ

 

 

Phiếu Quà Vạn Năng x 15

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 07/04/2022 đến 23:59 13/04/2022

 

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

 

Vàng Kỳ Thú

Gói 100,000 VNĐ

 

Vàng Kỳ Thú x 40

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 07/04/2022 đến 23:59 13/04/2022

 

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Hộp tự chọn mảnh Hồn Hoa Lv5

Gói 50,000 VNĐ

Hộp Tự Chọn Mảnh Hồn Hoa lv5 x 1

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 2 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 07/04/2022 đến 23:59 13/04/2022

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

 

Hộp tự chọn mảnh Hồn Cánh Lv5

Gói 50,000 VNĐ

 

Hộp Tự Chọn Mảnh Hồn Cánh lv5 x 1

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 2 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 07/04/2022 đến 23:59 13/04/2022

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Chân Long

1,000,000 VNĐ

 

Chân Long Bảo Điển x 1
Chân Long Bí Tịch x 1
Chân Long Tâm Pháp x 1
Chân Long Khẩu Quyết x 1
Chân Long Tàn Quyền x 1

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 07/04/2022 đến 23:59 13/04/2022

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Càn Khôn

1,000,000 VNĐ

Càn Khôn Bảo Điển x 1
Càn Khôn Bí Tịch x 1
Càn Khôn Tâm Pháp x 1
Càn Khôn Khẩu Quyết x 1
Càn Khôn Tàn Quyển x 1

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 07/04/2022 đến 23:59 13/04/2022

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Khai Thiên

1,000,000 VNĐ

 

Khai Thiên Bảo Điển x 1
Khai Thiên Bí Tịch x 1
Khai Thiên Tâm Pháp x 1
Khai Thiên Khẩu Quyết x 1
Khai Thiên Tàn Quyển x 1

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 07/04/2022 đến 23:59 13/04/2022

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Tự Chọn Đá Hồn

200,000 VNĐ

Hộp tự chọn đá hồn x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 3 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 07/04/2022 đến 23:59 13/04/2022
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Tự Chọn Hồn Cánh

450,000 VNĐ

Hộp tự chọn hồn cánh lv5 x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 07/04/2022 đến 23:59 13/04/2022
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Tự Chọn Âm Linh

500,000 VNĐ

Hộp Tự Chọn Âm Linh Văn x 1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 3 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 07/04/2022 đến 23:59 13/04/2022
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Âm Khinh Vũ

500,000 VNĐ

Hộp Tự Chọn Âm Linh Văn x 1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 07/04/2022 đến 23:59 13/04/2022
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Tự Chọn Đặc Biệt

3,000,000 VNĐ

Hộp Tự Chọn Âm Linh Văn x 7
Âm Khinh Vũ x 1
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 1 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 07/04/2022 đến 23:59 13/04/2022
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Phong Âm Linh

200,000 VNĐ

Phong Linh x 20
Âm Linh x 20
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 10 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 07/04/2022 đến 23:59 13/04/2022
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Thời gian mở bán các gói Funstore Năm Mới: Từ 10:00 07/04/2022 đến 23:59 13/04/2022

Chú ý: Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Chúc chư vị Thiếu Hiệp năm mới vui vẻ. Đặc biệt, đừng quên mua thẻ Funcard tại 9PAY để được giảm giá đến 7% nhé!

Trân trọng,
BQT Tình Kiếm 3D

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ