Tải Game

[THÔNG BÁO]GIẢI THƯỞNG - QUẦN LONG TRANH BÁ

15/06/2020

GIẢI THƯỞNG GIẢI ĐẤU - QUẦN LONG TRANH BÁ

Lưu ý không đổi thông tin nhân vật trong suốt thời gian giải đấu.

I. KHU VỰC 1

TOP  Quà Ingame  Quà Outgame
TOP 1 Tuyển thủ Thành viên bang Tuyển thủ
- Danh hiệu: Long Thần
- Gói nạp Tiên Ngọc: 50.000 Tiên Ngọc
- Thần Thú 4S độc quyền: Cửu Thiên Tuần Lộc
- Thú Linh độc quyền: Baby Kangaroo

- Lệnh Thánh Quân x5
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x50
- Danh hiệu: Long Đồ
- KNB x20000
- Thần Thú 3S: Băng Tinh Thiên Mã x1
- Tranh Rồng Mạ Vàng 24k
- Cúp Pha Lê
TOP 2 Tuyển thủ Thành viên bang  
- Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thánh Quân x4
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x40

- Hộp quà Cánh Sử Thi Cao Cấp x1
- KNB x10000
- Hộp Tự Chọn Cánh S x1
TOP 3 - 4

Tuyển thủ

Thành viên bang  
- Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thánh Quân x3
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x30
- Thú Linh: Cương Tiểu Ngư x1
- KNB x5000
- Thần thú 2S: Tam Mộc Khuyển x1
Top 5 - 8 Tuyển thủ

 


 
 
- Gói nạp Tiên Ngọc: 5.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thánh Quân x2
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x20
Top 9 - 16

Tuyển thủ

 

 
- Gói nạp Tiên Ngọc: 2500 Tiên Ngọc
- Lệnh Thánh Quân x1
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x10


II. KHU VỰC 2

TOP  Quà Ingame  Quà Outgame
TOP 1 Tuyển thủ Thành viên bang Tuyển thủ
- Danh hiệu: Long Thần
- Gói nạp Tiên Ngọc: 50.000 Tiên Ngọc
- Thần Thú 4S độc quyền: Cửu Thiên Tuần Lộc
- Thú Linh độc quyền: Baby Kangaroo

- Lệnh Thần Thoại x5
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x50
- Danh hiệu: Long Đồ
- KNB x20000
- Thần Thú 3S: Băng Tinh Thiên Mã x1
- Tranh Rồng Mạ Vàng 24k
- Cúp Pha Lê
TOP 2 Tuyển thủ Thành viên bang  
- Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Thoại x4
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x40

- Hộp quà Cánh Sử Thi Cao Cấp x1
- KNB x10000
- Hộp Tự Chọn Cánh S x1
TOP 3 - 4

Tuyển thủ

Thành viên bang  
- Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Thoại x3
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x30
- Thú Linh: Cương Tiểu Ngư x1
- KNB x5000
- Thần thú 2S: Tam Mộc Khuyển x1
Top 5 - 8 Tuyển thủ

 


 
 
- Gói nạp Tiên Ngọc: 5.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Thoại x2
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x20
Top 9 - 16

Tuyển thủ

 

 
- Gói nạp Tiên Ngọc: 2500 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Thoại x1
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x10

III. KHU VỰC 3

TOP  Quà Ingame  Quà Outgame
TOP 1 Tuyển thủ Thành viên bang Tuyển thủ
- Danh hiệu: Long Thần
- Gói nạp Tiên Ngọc: 50.000 Tiên Ngọc
- Thần Thú 4S độc quyền: Cửu Thiên Tuần Lộc
- Thú Linh độc quyền: Baby Kangaroo

- Lệnh Thiên Tôn x5
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x50
- Danh hiệu: Long Đồ
- KNB x20000
- Thần Thú 3S: Băng Tinh Thiên Mã x1
- Tranh Rồng Mạ Vàng 24k
- Cúp Pha Lê
TOP 2 Tuyển thủ Thành viên bang  
- Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thiên Tôn x4
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x40

- Hộp quà Cánh Sử Thi Cao Cấp x1
- KNB x10000
- Hộp Tự Chọn Cánh S x1
TOP 3 - 4

Tuyển thủ

Thành viên bang  
- Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thiên Tôn x3
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x30
- Thú Linh: Cương Tiểu Ngư x1
- KNB x5000
- Thần thú 2S: Tam Mộc Khuyển x1
Top 5 - 8 Tuyển thủ

 


 
 
- Gói nạp Tiên Ngọc: 5.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thiên Tôn x2
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x20
Top 9 - 16

Tuyển thủ

 

 
- Gói nạp Tiên Ngọc: 2500 Tiên Ngọc
- Lệnh Thiên Tôn x1
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x10

IV. KHU VỰC 4

TOP  Quà Ingame  Quà Outgame
TOP 1 Tuyển thủ Thành viên bang Tuyển thủ
- Danh hiệu: Long Thần
- Gói nạp Tiên Ngọc: 50.000 Tiên Ngọc
- Thần Thú 4S độc quyền: Cửu Thiên Tuần Lộc
- Thú Linh độc quyền: Baby Kangaroo

- Lệnh Thần Vương x5
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x50
- Danh hiệu: Long Đồ
- KNB x20000
- Thần Thú 3S: Băng Tinh Thiên Mã x1
- Tranh Rồng Mạ Vàng 24k
- Cúp Pha Lê
TOP 2 Tuyển thủ Thành viên bang  
- Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Vương x4
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x40

- Hộp quà Cánh Sử Thi Cao Cấp x1
- KNB x10000
- Hộp Tự Chọn Cánh S x1
TOP 3 - 4

Tuyển thủ

Thành viên bang  
- Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Vương x3
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x30
- Thú Linh: Cương Tiểu Ngư x1
- KNB x5000
- Thần thú 2S: Tam Mộc Khuyển x1
Top 5 - 8 Tuyển thủ

 


 
 
- Gói nạp Tiên Ngọc: 5.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Vương x2
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x20
Top 9 - 16

Tuyển thủ

 

 
- Gói nạp Tiên Ngọc: 2500 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Vương x1
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x10


 

* Quy định về giải thưởng:

- Giải thưởng bao gồm phần thưởng hiện vật, phần thưởng ingame: Hiện vật sẽ được liên hệ và trao cho người trúng giải. Phần thưởng ingame được gửi qua thư ingame.

- Người chơi không thay đổi thông tin nhân vật trong suốt quá trình dự thi vì bất kì lí do nào.

- Phần thưởng không thể cho, tặng, chuyển nhượng hay bất kì hình thức nào tương tự.

- Trong quá trình diễn ra thi đấu BTC sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào bên ngoài giải đấu. 

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

Trân trọng,

BQT Tình Kiếm 3D

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ