Tải Game

⫷GIẢI THƯỞNG⫸ SOÁI CA TÌNH KIẾM

25/03/2022

⫷GIẢI THƯỞNG⫸ SOÁI CA TÌNH KIẾM

* GIẢI THƯỞNG: 
I. PHẦN THƯỞNG THAM GIA ĐẠT MỐC:

Quà đạt mốc 20 người tham gia: Hộp mảnh hồn cánh lv5 x1, Hộp bảo thạch lv5 x1, Tinh Túy x5000
Quà đạt mốc 50 người tham gia: Hộp mảnh hồn cánh lv5 x2, Hộp bảo thạch lv5 x2, Tinh Túy x10000
ĐẶC BIỆT: NẾU ĐẠT MỐC 100 NGƯỜI THAM GIA: Hộp mảnh hồn cánh lv5 x3, Hộp bảo thạch lv5 x5, Tinh Túy x15000

II. PHẦN THƯỞNG:

  

TOP Danh Hiệu Quà Ingame Quà Outgame
TOP 1 Danh hiệu "Soái Ca Tình Kiếm" x1

Hộp tự chọn Đá Hồn x3
Hộp mảnh Thần Khí khí linh 1 x10
Hộp tự chọn hồn cánh lv5 x1
Hộp Tinh Linh lv5 x9
Hộp tự chọn cánh 3S x1

Túi Quà x1
Sticker x1
Bộ Bài Tình Kiếm x1
Bộ Lì xì x1

TOP 2

 

Hộp tự chọn Đá Hồn x2
Hộp mảnh Thần Khí khí linh 1 x7
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x7
Hộp Tinh Linh lv5 x9
Túi Quà x1
Sticker x1
Bộ Bài Tình Kiếm x1
Bộ Lì xì x1
TOP 3   Hộp tự chọn Đá Hồn x1
Hộp mảnh Thần Khí khí linh 1 x5
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x5
Hộp Tinh Linh lv5 x6
Túi Quà x1
Sticker x1
Bộ Bài Tình Kiếm x1
Bộ Lì xì x1
Triển Vọng   Hộp bảo thạch lv5 x2
Hộp mảnh Thần Khí khí linh 1 x2
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x2
Hộp Tinh Linh lv5 x3
Túi Quà x1
Sticker x1
Bộ Bài Tình Kiếm x1
Bộ Lì xì x1
Yêu Thích   Hộp bảo thạch lv5 x3
Hộp mảnh Thần Khí khí linh 1 x3
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x3
Hộp Tinh Linh lv5 x6
Túi Quà x1
Sticker x1
Bộ Bài Tình Kiếm x1
Bộ Lì xì x
1

Quy định về giải thưởng

- Phần thưởng ingame sẽ được gửi qua thư ingame.
- Các thí sinh không được thay đổi thông tin nhân vật trong suốt quá trình dự thi vì bất kì lí do nào.
- Phần thưởng không thể cho, tặng, chuyển nhượng hay bất kì hình thức nào tương tự.
- Phần thưởng Ingame sẽ được trao trong vòng 48h đến 72h sau khi có kết quả. Phần thưởng Outgame sẽ nhận trong 30 ngày.

Trân trọng,

BQT Tình Kiếm 3D

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ