Tải Game

[GIẢI THƯỞNG] THẦN NAM THÁNH NỮ - TÌNH KIẾM 3D

13/08/2020

I. PHẦN THƯỞNG TOP THẦN NAM THÁNH NỮ

  

TOP Danh Hiệu Quà Ingame Quà Outgame

 TOP 1 Thần Nam

Danh Hiệu Sắc Thánh x1

 - Thú Linh Lữ Bố x1.
 - KNB x10000.
 - Set Thời Trang Tự Chọn Bất Kỳ x1.

Cập nhật sau

TOP 2-5 Thần Nam    - KNB x25000.
 - Hộp Phục Sức Tự Chọn x1.
 - Hộp Trang Sức Tóc Tự Chọn x1.
 - Hộp Dấu Chân Tự Chọn x1.
 - Hộp Danh Hiệu Tự Chọn x1.

Cập nhật sau

TOP 1
Thánh Nữ
Danh Hiệu Mỹ Thần x1  - Thú Linh Điêu Thuyền x1.
 - KNB x10000.
 - Set Thời Trang Tự Chọn Bất Kỳ x1.

Cập nhật sau

TOP 2-5 Thánh Nữ    - KNB x25000.
 - Hộp Phục Sức Tự Chọn x1.
 - Hộp Trang Sức Tóc Tự Chọn x1.
 - Hộp Dấu Chân Tự Chọn x1.
 - Hộp Danh Hiệu Tự Chọn x1.
Cập nhật sau

II. PHẦN THƯỞNG TOP HỘ HOA SỨ GIẢ:

TOP Danh Hiệu Quà Ingame
TOP 1

Danh Hiệu Đặc Biệt x 1

 - Gói Nạp Tiên Ngọc 50000 x1.
 - Hồn Cánh Chư Thừa x1.

TOP 2

 

 - Gói Nạp Tiên Ngọc x25000.
 - Mảnh Hồn Cánh Chư Thừa x8.

TOP 3  

 - Gói Nạp Tiên Ngọc x10000.
 - Mảnh Hồn Cánh Chư Thừa x6. 

TOP 4 - 10  

 - Gói Nạp Tiên Ngọc x10000.
 - Mảnh Hồn Cánh Chư Thừa x4.

 

II. PHẦN THƯỞNG TOP MỜI BẠN TRÊN LANDING: 

TOP Quà Ingame
TOP 1 

 - Gói Nạp KNB 5000 x1.

 - Hộp Võ Sức Hoàng Diễm x1.

 - Mảnh Chuột Tầm Bảo x1.

TOP 2

 - Gói Nạp KNB 2500 x1.

 - Hộp Võ Sức Hoàng Diễm x1.

TOP 3

 - Gói Nạp KNB 1000 x1.

 - Hộp Võ Sức Hoàng Diễm x1.

- Tất cả các bài dự thi được duyệt trên group Tình Kiếm 3D - Giang Hồ Hội và cập nhật trên hệ thống bình chọn đều nhận được quà ingame trị giá 2500KNB.
- Quà sẽ được gửi qua thư ingame sau khi kết thúc sự kiện.

*Quy định về giải thưởng:

- Phần thưởng ingame sẽ được gửi qua thư ingame.
- Các thí sinh
không được thay đổi thông tin nhân vật trong suốt quá trình dự thi vì bất kì lí do nào.
- Mọi trường hợp thí sinh cung cấp sai thông tin sẽ không nhận được giải thưởng.
- Hạn cuối nhận thông tin nhận thưởng là 23:59 ngày 17/08/2020.
- Nếu không cung cấp thông tin đồng nghĩa với việc từ chối nhận thưởng.
- Phần thưởng không thể cho, tặng, chuyển nhượng hay bất kì hình thức nào tương tự.
- Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 7 ngày sau khi có kết quả.

Trân trọng,

BQT Tình Kiếm 3D

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ