Tải Game

THÔNG BÁO CẬP NHẬT VỀ ƯU ĐÃI VÀ GÓI NẠP TRONG GAME

17/03/2021

THÔNG BÁO CẬP NHẬT VỀ ƯU ĐÃI VÀ GÓI NẠP TRONG GAME

 

BQT Tình Kiếm 3D xin thông báo thay đổi về các gói nạp và tính năng ưu đãi trong game, nội dung cụ thể như sau:

1. Thay đổi về các gói nạp:

- Đối với các gói nạp thuộc bản cập nhật trước ngày 17/03: trường hợp quý thiếu hiệp mua trùng, mua thừa, mua khi chưa hết hạn hoặc mua khi chưa đạt đủ cấp vip: Quý thiếu hiệp sẽ nhận được KNB tương ứng với giá trị nạp.
- Đối với các gói nạp sau bản cập nhật ngày 17/03: trường hợp quý thiếu hiệp mua trùng, mua thừa, mua khi chưa hết hạn hoặc mua khi chưa đạt đủ cấp vip: Quý thiếu hiệp sẽ nhận được số lượng TIÊN NGỌC tương ứng  với giá trị nạp.

Các gói nạp áp dụng hình thức trên bao gồm:

  • Thẻ Tháng;
  • Thẻ Tuần;
  • Gói ưu đãi 7 ngày;
  • Gói ưu đãi đơn 10.000 20.000 50.000;
  • Gói siêu ưu đãi 7 ngày;
  • Gói siêu giá trị đơn 20.000 50.000 100.000;
  • Quỹ trưởng thành;
  • Quỹ cao cấp;
  • Quỹ hiệp khách;

Ví dụ 1:

Trường hợp quý thiếu hiệp mua thẻ Tháng vào ngày 01/01/2021.
- Trước bản cập nhật ngày 17/03: Nếu quý thiếu hiệp tiếp tục mua thẻ tháng khi chưa đến thời gian gia hạn hoặc khi thẻ tháng chưa hết hạn (mua thẻ tháng từ thời điểm 01/01/2021 – 30/01/2021 ), quý thiếu hiệp sẽ nhận được số KNB tương ứng là 500 KNB.
- Sau bản cập nhật ngày 17/03: Nếu quý thiếu hiệp tiếp tục mua thẻ tháng khi chưa đến thời gian gia hạn hoặc khi thẻ tháng chưa hết hạn (mua thẻ tháng từ thời điểm 01/01/2021 – 30/01/2021 ), quý thiếu hiệp sẽ nhận được số Tiên Ngọc tương ứng là 500 TIÊN NGỌC.

Ví dụ 2:

Trường hợp quý thiếu hiệp mua Gói Siêu Ưu Đãi 7 ngày vào ngày 01/01/2021.
- Trước bản cập nhật ngày 17/03: Nếu quý thiếu hiệp tiếp tục mua Gói Siêu Ưu Đãi 7 ngày hoặc các gói Siêu Ưu Đãi đơn mệnh giá là 20.000; 50.0000; 100.000 khi chưa đến thời gian gia hạn , quý thiếu hiệp sẽ nhận được số KNB tương ứng lần lượt là 5000 KNB; 100 KNB; 250 KNB; 500 KNB.
- Sau bản cập nhật ngày 17/03: Nếu quý thiếu hiệp tiếp tục mua Gói Siêu Ưu Đãi 7 ngày hoặc các gói Siêu Ưu Đãi đơn mệnh giá là 20.000; 50.0000; 100.000 khi chưa đến thời gian gia hạn, quý thiếu hiệp sẽ nhận được số TIÊN NGỌC tương ứng lần lượt là 5000 TIÊN NGỌC; 100 TIÊN NGỌC; 250 TIÊN NGỌC; 500 TIÊN NGỌC.

2. Thay đổi về tính năng ưu đãi: Tái Ngộ Võ Lâm thuộc cụm Tân Sinh.

- Trước bản cập nhật ngày 17/03: Người chơi có tài khoản chơi và nạp tại cụm Tri Kỷ, sau đó sử dụng tài khoản đó tham gia chơi tại cụm Tân Sinh sẽ được nhận 1 quỹ Tiên Ngọc dự trữ nhất định tại tính năng Tái Ngộ Võ Lâm. Quỹ này chỉ áp dụng 1 lần duy nhất tại 1 server tại cụm Tân Sinh do quý thiếu hiệp lựa chọn.
- Sau bản cập nhật ngày 17/03: Người chơi có tài khoản chơi và nạp tại cụm Tri Kỷ, sau đó sử dụng tài khoản đó tham gia chơi tại cụm Tân Sinh sẽ được nhận 1 quỹ Tiên Ngọc dự trữ nhất định tại tính năng Tái Ngộ Võ Lâm. Mỗi lần quý thiếu hiệp lựa chọn chơi 1 server mới ở Tân Sinh sẽ đều được phép áp dụng quỹ Tiên Ngọc dự trữ.

Ví dụ:

Quý thiếu hiệp đã có 1 tài khoản cấp độ 100 tại S1 cụm Tri Kỷ. Khi chuyển sang chơi tại cụm tân sinh, quý thiếu hiệp sẽ có quỹ Tiên Ngọc Dự Trữ là 10.000 hiển thị tại tính năng Tái Ngộ Võ Lâm.
Hiện tại quý thiếu hiệp có nhu cầu chuyển sang chơi tại cụm tân sinh, mỗi lần quý thiếu hiệp chọn chơi tại server mới cụm tân sinh, đều sẽ có hiển thị tính tăng Tái Ngộ Võ Lâm cùng quỹ tiên ngọc cho quý thiếu hiệp tham gia.

Như vậy bất kỳ 1 tài khoản cũ, được tạo và có nạp trước thời điểm ngày 04/02 (Thời điểm cụm Tân Sinh ra mắt) đều có thể tham gia tính năng Tái Ngộ Võ Lâm mỗi khi chơi nhân vật mới tại server bất kỳ thuộc cụm tân sinh.

BQT Tình Kiếm 3D

Kính Báo.

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ