Tải Game

[Thông Báo]Thay Đổi Giới Hạn Cấp Độ Nhân Vật Khi Sử Dụng Hồn Cánh - Hồn Hoa

15/05/2020

Thông Báo Thay Đổi Giới Hạn Cấp Độ Nhân Vật Khi Sử Dụng

Hồn Cánh - Hồn Hoa

Quý thiếu hiệp thân mến!

Để nâng cao chất lượng game, tạo điểm nhấn, nâng cao giá trị của vật phẩm và giảm khoảng cách lực chiến giữa cách người chơi, Tình Nhi xin thông báo sự thay đổi giới hạn cấp độ nhân vật được sử dụng hồn hoa. Thay đổi này đã được cập nhật trong bản update ngày 13/05.

Dưới đây là bảng Hồn Cánh - Hồn Hoa và giới hạn cấp độ nhân vật có thể sử dụng được:

Ví dụ: Để sử dụng được Hồn Hoa Chu Tước, thiếu hiệp cần đạt cấp độ nhân vật là 30.

Hồn Cánh - Hồn Hoa Cấp Độ Nhân Vật Yêu Cầu
Hồn Hoa Chu Tước 30
Hồn Hoa Băng Tâm 30
Hồn Hoa Nguyệt Kiến 30
Hồn Cánh Câu Mang 40
Hồn Cánh Chu Tước 40
Hồn Cánh Cửu Phượng 40
Hồn Cánh Huyền Điểu 40
Hồn Cánh Phi Liêm 40
Hồn Cánh Thanh Loan 40
Hồn Hoa Long Đảm 50
Hồn Cánh Anh Chiêu 50
Hồn Cánh Cô Hoành Điểu 50
Hồn Cánh Hỏa Phượng 50
Hồn Hoa Kim Liên 50
Hồn Cánh Hàn Nha 60
Hồn Cánh Hồ Điệp 60
Hồn Cánh Kim Ô 60
Hồn Cánh Phong Thần 60
Hồn Cánh Triều Nhan 60
Hồn Hoa Dao Hoa 60
Hồn Hoa Tứ Diệp 60
Hồn Hoa Thiên Hương 70
Hồn Hoa Tử Lan 70
Hồn Cánh Tinh Vệ 70
Hồn Cánh Thải Loan 70
Hồn Hoa Thu Cúc 70
Thiên Bức Dực Hồn 70
Hồn Cánh Bạch Trạch 80
Hồn Cánh Hoa Điệp 80
Hồn Cánh Hồng Tước 80
Hồn Cánh Huyễn Điệp 80
Hồn Cánh Nam Điểu 80
Hồn Cánh Vũ Sư 80
Hồn Hoa Lam Liên 80
Hồn Hoa Phù Dung 80
Hồn Hoa Trung Thu 80
Hồn Hoa Vãn Hương 80

BQT Tình Kiếm 3D,
Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ