Tải Game

Giải Thưởng Cuộc Thi Tuyệt Sắc Giai Nhân Mùa 2

09/10/2019

⫷CUỘC THI⫸ TUYỆT SẮC GIAI NHÂN MÙA 2

* GIẢI THƯỞNG: 

I. PHẦN THƯỞNG TOP 10 TUYỆT SẮC GIAI NHÂN:

  

TOP Danh Hiệu Quà Ingame Quà Outgame Code Bang
TOP 1 Tuyệt Sắc Giai Nhân (hạn 30 ngày) x1

 - Hộp Thời Trang Tự Chọn x5
 - Cánh Thánh Đình Mạn Vũ x1
 - Cánh Danh Khuynh Thiên Hạ•Mỹ x1
 - Thần Thú SSS: Băng Tinh Thiên Mã x1
 - KNB x50.000

1 Bộ trang sức PNJ (vòng cổ, nhẫn, hoa tai) Code giá trị 1 triệu/ người
TOP 2 Lạc Nhạn Mỹ Nhân (hạn 30 ngày) x1  - Hộp Thời Trang Tự Chọn x3
 - Cánh Phượng Hoàng Vu Phi x1
 - Cánh Danh Khuynh Thiên Hạ•Ái x1
 - KNB x40.000
Nhẫn và vòng cổ PNJ Code giá trị 700k/ người
TOP 3 Bế Nguyệt Mỹ Nhân (hạn 30 ngày) x1  - Hộp Thời Trang Tự Chọn x1
 - Cánh Ảo Điệp Chi Dực x1
 - KNB x30.000
Nhẫn PNJ Code giá trị 500k/ người

TOP 4 - 10

   - Hộp Thời Trang Tự Chọn x1
 - KNB x20.000
  Code giá trị 300k/ người

II. PHẦN THƯỞNG TOP 10 HỘ HOA SỨ GIẢ:

TOP Danh Hiệu Quà Ingame Quà Outgame
TOP 1

Lãng Tử Hào Hoa (hạn 30 ngày) x1

 - Đá hồn Phiền Khoái Lv7 x1
 - Đá hồn Sài Thiệu Lv7 x1
 - Đá hồn Cao Tiên Chí Lv7 x1
 - Lệnh bài Thần Vương x2
 - Mảnh Tăng Sao SSSS*200

 - 01 cúp pha lê thiết kế riêng.
 - 03 bông hoa hồng vàng.
TOP 2

Hào Hoa Phong Nhã (hạn 30 ngày) x1

 - Đá hồn Phiền Khoái Lv6 x1
 - Đá hồn Sài Thiệu Lv6 x1
 - Đá hồn Cao Tiên Chí Lv6 x1
 - Lệnh bài Thiên Tôn x5
 - Mảnh Tăng Sao SSSS*150

 - 01 cúp pha lê thiết kế riêng.
 - 02 bông hoa hồng vàng.
TOP 3 Hộ Hoa Sứ Giả (hạn 30 ngày) x1

 - Đá hồn Phiền Khoái Lv5 x2
 - Đá hồn Sài Thiệu Lv5 x2
 - Đá hồn Cao Tiên Chí Lv5 x2
 - Lệnh bài Thiên Tôn x3
 - Mảnh Tăng Sao SSSS*100

 - 01 cúp pha lê thiết kế riêng.
 - 01 bông hoa hồng vàng.
TOP 4 - 10  

 - Đá hồn Phiền Khoái Lv5 x1
 - Đá hồn Sài Thiệu Lv5 x1
 - Đá hồn Cao Tiên Chí Lv5 x1
 - Lệnh bài Thiên Tôn x1
 - Mảnh Tăng Sao SSSS*50
 

 

Quy định về giải thưởng

- Phần thưởng ingame sẽ được gửi qua thư ingame.
- Các thí sinh không được thay đổi thông tin nhân vật trong suốt quá trình dự thi vì bất kì lí do nào.
- Phần thưởng không thể cho, tặng, chuyển nhượng hay bất kì hình thức nào tương tự.
- Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 48h sau khi có kết quả.

Trân trọng,

BQT Tình Kiếm 3D

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ