Tải Game

[Đặc Biệt] Sự Kiện Đua TOP Mừng Ra Mắt Server Tân Sinh 300 - Cụm Tân Sinh

30/11/2021

[Đặc Biệt] Sự Kiện Đua TOP Mừng Ra Mắt Server Tân Sinh 300 - Cụm Tân Sinh

Mừng server thứ 300 của cụm Tân Sinh, BQT Tình Kiếm 3D ra mắt chuỗi sự kiện Đua TOP đặc biệt nhất trong Tháng 12 này, chi tiết như sau:

1. Đua TOP Lực Chiến Cá Nhân

Thể lệ: Phạm vi áp dụng: Duy nhất với server S300 Tân Sinh
Nội dung: TOP 10 user đứng TOP lực chiến nhận được thưởng từ sự kiện.
Thời gian: Từ thời điểm mở server đến 23h59' ngày 07/12 (7 ngày)
- Ngày 08/12: Tổng kết và công bố
- Ngày 09/12: Tiếp nhận khiếu nại
- Ngày 10/12: Trao quà (48h sau ngày công bố kết quả)

Phần thưởng:
TOP 1:
- Hộp Mảnh Anh Hùng x 10
- Phù Tăng Sao 12 x 1
- Hộp Bảo Thạch Chí tôn x 3
- Hộp Tinh Linh Tự Chọn lv4 x 3
TOP 2:
- Hộp Mảnh Anh Hùng x 6
- Phù Tăng Sao 11 x 1
- Hộp Bảo Thạch Chí tôn x 2
- Hộp Tinh Linh Tự Chọn lv4 x 2
TOP 3:
- Hộp Mảnh Anh Hùng x 3
- Phù Tăng Sao 10 x 1
- Hộp Bảo Thạch Chí tôn x 1
- Hộp Tinh Linh Tự Chọn lv4 x 1
TOP 4-10:
- KNB x 3000
- Hồn Ngọc x 1000
- Hộp Tự Chọn Cánh S x 1

Lưu ý:

- Kết quả TOP được tính đến 23:59' ngày 07/12/2021
- Công bố kết quả trong ngày 08/12/2021
- Thứ tự TOP sẽ được lấy dựa trên BXH

2. Đua TOP Danh Vọng Bang Hội
Thể lệ: Phạm vi áp dụng: Duy nhất với server S300 Tân Sinh
Nội dung: TOP 3 bang đứng TOP sẽ nhận được thưởng từ sự kiện.
Thời gian: Từ thời điểm mở server đến 23h59' ngày 07/12 (7 ngày)
- Ngày 08/12: Tổng kết và công bố
- Ngày 09/12: Tiếp nhận khiếu nại
- Ngày 10/12: Trao quà (48h sau ngày công bố kết quả)

Phần thưởng:
TOP 1:
- Bang Chủ: Thú Linh Đậu Khấu Điêu Thuyền x 1; Linh Hoa Chi Biện sơ x 400
- Thành viên bang: 2500 KNB; Cống Hiến x 12000
TOP 2:
- Bang chủ: Thú Linh - Khuyển Thần x 1; Linh Hoa Chi Biện sơ x 200
- Thành viên bang: KNB x 1500; Cống Hiến x 8000
TOP 3:
- Bang chủ: Thú Linh - Tiểu Thiên Mã x 1; Linh Hoa chi Biện sơ x 100
- Thành viên bang: KNB x 800; Cống hiến x 4000

Lưu ý:

- Kết quả TOP được tính đến 23:59' ngày 07/12/2021
- Công bố kết quả trong ngày 08/12/2021
- Thứ tự TOP sẽ được lấy dựa trên BXH
- Quà Thành Viên Bang sẽ được gửi theo danh sách mà Bang chủ/đại diện bang cung cấp theo yêu cầu của BQT (hình ảnh, file excel)
- Trong suốt quá trình chờ đợi trao quà yêu cầu thành viên bang hội không được làm những việc sau:
1. Đổi tên nhân vật.
2. Chuyển bang.
- Sau 48h kể từ lúc công bố kết quả nếu không nhận được phản hồi về danh sách thành viên từ bang chủ/đại diện bang, BTC sẽ hủy kết quả và tiến hành trao quà cho các bang hội còn lại như bình thường.

3. Đua TOP Tổng Chiến Lực Thần Thú
Thể lệ: Phạm vi áp dụng: Duy nhất với server S300 Tân Sinh
Nội dung: TOP 3 user đứng TOP sẽ nhận được thưởng từ sự kiện.
Thời gian: Từ thời điểm mở server đến 23h59' ngày 07/12 (7 ngày)
- Ngày 08/12: Tổng kết và công bố
- Ngày 09/12: Tiếp nhận khiếu nại
- Ngày 10/12: Trao quà (48h sau ngày công bố kết quả)

Phần thưởng:
TOP 1:
- Thần Thú Ma Long Hắc Ám x 1
- Mảnh Tăng Sao SSS x 200
- Đan Nuôi Dưỡng Trung x 400
TOP 2:
- Mảnh Tăng Sao SSS x 100
- Đan Nuôi Dưỡng Trung x 200
TOP 3:
- Mảnh Tăng Sao SSS x 50
- Đan Nuôi Dưỡng Trung x 100

Lưu ý:

- Kết quả TOP được tính đến 23:59' ngày 07/12/2021
- Công bố kết quả trong ngày 08/12/2021
- Thứ tự TOP sẽ được lấy dựa trên BXH

4. Đua TOP Mị Lực
Thể lệ:
Phạm vi áp dụng: Duy nhất với server Tân Sinh 300.
Nội dung:
TOP 3 user đứng TOP sẽ nhận được thưởng từ sự kiện.
Thời gian:Thời gian: Từ thời điểm mở server đến 23h59' ngày 07/12 (7 ngày)
- Ngày 08/12: Tổng kết và công bố
- Ngày 09/12: Tiếp nhận khiếu nại
- Ngày 10/12: Trao quà (48h sau ngày công bố kết quả)

Phần thưởng:
TOP 1:
- Bộ Thời Trang Vân Thiên Sơn Y VIP x 1
- Võ sức Vân Thiên Sơn Y bất kỳ tự chọn x 1
- Hộp Tự Chọn Cánh S x 1
TOP 2:
- Bộ Thời Trang Đoan Ngọ Tống Hương x 1
- Hộp Tự Chọn Cánh S x 1
TOP 3:
- Bộ Thời Trang Sứ Thanh Hoa x 1
- Hộp Tự Chọn Cánh S x 1

Lưu ý:

- Kết quả TOP được tính đến 23:59' ngày 07/12/2021
- Công bố kết quả trong ngày 08/12/2021
- Thứ tự TOP sẽ được lấy dựa trên BXH

Chúc chư vị Thiếu Hiệp có những giờ phút vui vẻ cùng Tình Kiếm 3D!

Trân trọng,
BQT Tình Kiếm 3D

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ