Tải Game

[HOT] Khuyến Mại Nạp Và Sự Kiện Đua Top Nạp Ngoài Từ 26/11 - 28/11

25/11/2021

[HOT] KHUYẾN MẠI NẠP VÀ SỰ KIỆN ĐUA TOP NẠP NGOÀI TỪ 26/11 - 28/11

1. KHUYẾN MẠI NẠP

- Thời gian tham gia: 00'00 ngày 26/11 đến 23'59 ngày 28/11

- Điều kiện tham gia: Những giao dịch nạp trong game từ 2500 Tiên Ngọc trở lên.

- Ưu đãi khi nạp: Khuyến mãi 10% Tiên Ngọc tổng nạp các mốc.

- Số Tiên Ngọc nhận khuyến mại tối đa là 15000 Tiên Ngọc (10% của 150000 Tiên Ngọc)

Lưu ý: Kết thúc sự kiện, đạt mốc nào nhận thưởng mốc đó

Ví dụ: Thiếu Hiệp đã nạp 4999 Tiên Ngọc, khi kết thúc sự kiện Thiếu Hiệp sẽ nhận quà khuyến mại ở mốc 2500 Tiên Ngọc.

Tiên Ngọc Số Tiên Ngọc Khuyến Mại
2500 250
5000 500
10000 1000
25000 2500
50000 5000
100000 10000
150000 15000

2. SỰ KIỆN ĐUA TOP NẠP NGOÀI

- Thời gian tham gia: 00'00 ngày 26/11 đến 23'59 ngày 28/11

- Phần thưởng Đua TOP:

TOP Phần Thưởng
              TOP 1              Phù Tăng 18 Sao x 1
Thần Hồn Cánh Huyết Tinh Mã Lệ x 7
Thần Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 7
Lệnh Hồng Hoang x 3
 TOP 2   Phù Tăng 17 Sao x 2
Thần Hồn Cánh Huyết Tinh Mã Lệ x 5
Thần Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 5
Lệnh Hồng Hoang x 2
 TOP 3   Phù Tăng 17 Sao x 1
Thần Hồn Cánh Huyết Tinh Mã Lệ x 3
Thần Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 3
Lệnh Hồng Hoang x 1

 

Ngoài ra, khi nạp đạt mốc dưới đây còn nhận thêm thưởng: (Nạp mốc nào nhận quà mốc ấy, không tính cộng dồn).

Mốc Nạp Phần Thưởng
Mốc 2500 Tiên Ngọc   Xúc Xắc Linh Lung x 10
Mốc 10000 Tiên Ngọc Xúc Xắc Linh Lung x 20
Phiếu Quà Vạn Năng x 10

Mốc 25000 Tiên Ngọc

Xúc Xắc Linh Lung x 30
Phiếu Quà Vạn Năng x 20
Thần Khí Thư Hùng Kiếm x 1
Mốc 50000 Tiên Ngọc Xúc Xắc Linh Lung x 40
Phiếu Quà Vạn Năng x 30
Thần Khí Thư Hùng Kiếm x 1
Thú Linh Mễ Tuyết x 1

 

- Thời gian trả thưởng: Quà sẽ được gửi sau 48h kể từ lúc kết thúc sự kiện.

BQT Tình Kiếm 3D,

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ