Tải Game

Fun Store Tháng 9 Chính Thức Mở Bán. Mua Ngay!!

07/09/2023
Tên gói Thông tin gói quà Điều kiện mua Chú ý

[FS0818] Gói Xúc Xắc

Xúc Xắc Linh Lung x20

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 3 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 08/09/2023 đến 23:59 18/09/2023

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

[FS0818] Gói Phiếu Quà

Phiếu Quà Vạn Năng x 25

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 3 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 08/09/2023 đến 23:59 18/09/2023

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

[FS0818] Gói Xu Búp Bê

Vàng Kỳ Thú x50

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 3 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 08/09/2023 đến 23:59 18/09/2023

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

[FS0818] Gói Hồn Cánh

Hộp tự chọn hồn cánh lv5 x1

Hộp tự chọn hồn cánh lv4 x1

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 08/09/2023 đến 23:59 18/09/2023

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

 

[FS0818] Gói Hồn Hoa

 

Hộp Hồn Hoa Tự Chọn Lv5 x1

Hộp Hồn Hoa Tự Chọn Lv4 x1

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 08/09/2023 đến 23:59 18/09/2023

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

[FS0818] Gói Thú Linh-Cao

Hộp tự chọn thú linh-cao cấp x1

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 08/09/2023 đến 23:59 18/09/2023

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)
[FS0818] Gói Thú Linh-Siêu Hộp tự chọn thú linh - siêu phẩm x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 08/09/2023 đến 23:59 18/09/2023
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)
[FS0818] Gói Liệt Diễm Nữ Hoàng-Đá Thần Liệt Diễm Nữ Hoàng-Đá Thần x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 08/09/2023 đến 23:59 18/09/2023
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

[FS0818] Gói Ảo Hóa Cánh

Hộp tự chọn cánh SS x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 08/09/2023 đến 23:59 18/09/2023
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

[FS0818] Gói Ảo Hóa Cánh-Cao

Hộp tự chọn cánh SSS 5 x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 08/09/2023 đến 23:59 18/09/2023
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)
[FS0818] Gói Cánh SSS 1 Ngọc Thiên Khung x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 1 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 08/09/2023 đến 23:59 18/09/2023
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

[FS0818] Gói Đá Đột Phá 2

Đá Đột Phá Vòng-Sử Thi x1

Phù Rèn x10
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 08/09/2023 đến 23:59 18/09/2023
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)
[FS0818] Gói Dương Linh Văn Hộp tự chọn Dương Linh Văn x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 3 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 08/09/2023 đến 23:59 18/09/2023
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)
[FS0818] Gói Dương Linh Văn - Cao Hộp tự chọn Dương Linh Văn x8 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 08/09/2023 đến 23:59 18/09/2023
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)
[FS0818] Gói Dương Linh Dương Linh x30 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 08/09/2023 đến 23:59 18/09/2023
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)
[FS0818] Gói Thánh Khí 1 Nữ Oa Thạch Mảnh*10 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 5 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 08/09/2023 đến 23:59 18/09/2023
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

 

Chú ý: Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Chúc chư vị tháng 9 vui vẻ. Đặc biệt, đừng quên mua thẻ Funcard tại 9PAY để được giảm giá nhé!

Trân trọng,
BQT Tình Kiếm 3D

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ