Tải Game

[Sự Kiện] Đua TOP Nạp Nhóm 17.9 - 1.10

14/09/2023

1. Phạm vi áp dụng: All Server

2. Thời gian

  • Thời gian Đua TOP nhóm nạp: 17/09/2023 - 01/10/2023
  • Tổng kết: 02/10/2023 - 03/10/2023
  • Trả quà: 04/10/2023 - 05/10/2023
  • Tạo form đăng ký theo nhóm và gửi lại trước 12h00 ngày 18/09/2023. Sau thời gian trên sẽ chốt nhóm và không nhận thêm đăng ký

3. Thể lệ
Điều kiện: Một nhóm đủ 5 thành viên. Nhóm trưởng đại diện điền thông tin các thành viên theo form đăng ký trước (FunID, Server, Tên Nhân Vật, Tên nhóm). Bắt buộc điền chính xác thông tin cá nhân trước khi tham gia sự kiện

Đăng ký nhóm nạp: Tại đây

Nội dung: Có 3 cụm đua TOP, các nhóm có thể lựa chọn mức đua TOP phù hợp để đăng ký tham gia:

  • Cụm 1: Tổng nạp nhóm giá trị trên 75.000 Tiên Ngọc trong thời gian diễn ra sự kiện. Mỗi thành viên trong nhóm sau khi kết thúc sự kiện nạp giá trị tối thiểu 15.000 Tiên Ngọc
  • Cụm 2: Tổng nạp nhóm giá trị từ 25.000 - 75.000 Tiên Ngọc trong thời gian diễn ra sự kiện. Mỗi thành viên trong nhóm sau khi kết thúc sự kiện nạp giá trị tối thiểu 5.000 Tiên ngọc
  • Cụm 3: Tổng nạp nhóm giá trị từ 0 - 25.000 Tiên Ngọc trong thời gian diễn ra sự kiện. Mỗi thành viên trong nhóm sau khi kết thúc sự kiện nạp giá trị tối thiểu 1.000 Tiên ngọc

Hình thức nạp : ATM, Credit, Thóc, Funcard, 9Pay. Lưu ý: Nạp inapp qua Appstore, CH play, SMS không được tính

Lưu ý:

  • Mỗi FunID chỉ được tham gia duy nhất 1 Cụm
  • Phần quà tự chọn các Thiếu hiệp vui lòng liên hệ với BQT để chọn
  • Thông báo Fanpage update thứ hạng tới các nhóm 2 lần/Tuần

4. Phần thưởng

TOP 3 nhóm nạp của mỗi Cụm trên mỗi thành viên sẽ nhận thưởng từ sự kiện (Chỉ tính nạp qua cổng Funtap). Kết quả đua TOP được tính đến 23h59' ngày 01/10/2023

Cụm 1

Quà ingame TOP 1 + Quà Out game

Tai nghe marshall Minor III
+ Bao da khắc tên Loki

- Anh Hùng Vân Trung Quân kèm kỹ năng
- 1 Set thời trang "tự chọn"
- Ma Thần Tai Họa-Thần Tinh+2 x1
- Kiếm Tiên Vô Danh-Đá Thần+2 x1
- Thần-Hồn Hoa Kim Ngân Mộc x 10
Quà ingame TOP 2 - Hộp tự chọn anh hùng siêu phàm 2 kèm kỹ năng
- Phù tăng 17 sao x2
- Ma Thần Tai Họa-Thần Tinh+1 x2
- Kiếm Tiên Vô Danh-Đá Thần+1 x2
- Thần-Hồn Hoa Kim Ngân Mộc x6
Quà ingame TOP 3 - Hộp tự chọn anh hùng siêu phàm 2 x1
- Phù tăng 17 sao x1
- Ma Thần Tai Họa-Thần Tinh+1 x1
- Kiếm Tiên Vô Danh-Đá Thần+1 x1
- Thần-Hồn Hoa Kim Ngân Mộc x4
Cụm 2 Quà ingame TOP 1 - Hộp tự chọn anh hùng siêu phàm 1 kèm kỹ năng
- Hộp tự chọn thú linh - siêu phẩm x1
- Ma Thần Tai Họa-Thần Tinh+1 x2
- Kiếm Tiên Vô Danh-Đá Thần+1 x2
- Thần-Hồn Hoa Úc Kim Hương x4
Quà ingame TOP 2 - Hộp tự chọn anh hùng siêu phàm 1
- Hộp tự chọn Thần Khí-Cao x2
- Ma Thần Tai Họa-Thần Tinh+1 x1
- Kiếm Tiên Vô Danh-Đá Thần+1 x1
- Thần-Hồn Hoa Úc Kim Hương x3
Quà ingame TOP 3 - Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1
- Hộp tự chọn Thần Khí-Cao x1
- Ma Thần Tai Họa-Thần Tinh x2
- Kiếm Tiên Vô Danh-Đá Thần x2
- Thần-Hồn Hoa Úc Kim Hương x2
Cụm 3 Quà ingame TOP 1 - Hộp tự chọn thú linh - siêu phẩm x1
- Hộp tự chọn Thần Khí-Cao x1
- Ma Thần Tai Họa-Thần Tinh+1 x1
- Kiếm Tiên Vô Danh-Đá Thần+1 x1
- Hồn hoa tự chọn lv6 x2
Quà ingame TOP 2 - Hộp tự chọn thú linh-cao cấp x1
- Phù Tăng 15 sao x1
- Ma Thần Tai Họa-Thần Tinh x2
- Kiếm Tiên Vô Danh-Đá Thần x2
- Hồn hoa tự chọn lv6 x1
Quà ingame TOP 3 - Hộp tự chọn cánh SS x1
- Phù Tăng 14 sao x1
- Ma Thần Tai Họa-Thần Tinh x1
- Kiếm Tiên Vô Danh-Đá Thần x1
- Hồn hoa tự chọn lv5 x2 

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ