Tải Game

⫷GIẢI THƯỞNG⫸ CỰC PHẨM VÕ HỌC MÙA 5 - HÙNG BANG TRANH BÁ

07/05/2020

⫷GIẢI ĐẤU⫸ CỰC PHẨM VÕ HỌC MÙA 5 - HÙNG BANG TRANH BÁ

Lưu ý không đổi thông tin nhân vật trong suốt thời gian giải đấu.

I. KHU VỰC THANH LONG

TOP  Quà Ingame  Quà Outgame
TOP 1 Tuyển thủ Thành viên bang Tuyển thủ Thành viên bang
- Thần Thú 4S: Huyền Vũ x1
- Cánh SSS: Thiên Sứ Chi Quang x1
- Gói nạp Tiên Ngọc: 50.000 Tiên Ngọc
- Hồn cánh Hồng Tước Lv5 x5
- Danh hiệu: Thanh Long Chi Chủ x1
- Thần Thú 3S: Thuấn Ảnh Đao Lang x1
- KNB x20000
- Hộp vũ sức Hoa Thành Thương x1
- Thời trang tự chọn x1
- 01 Tượng tứ linh Thanh Long
- 01 Cúp pha lê vinh danh bang hội.
- 01 cờ in Tứ linh Thanh Long, tên bang hội
- 50 áo Tứ linh Thanh Long, tên bang hội.
-100 vòng tay cao su có logo game và bang hội.
TOP 2 Tuyển thủ Thành viên bang    
- Hộp Tự Chọn Thần Khí-Cao x1
- Thú Linh: Tiểu Hòa Thượng x1
- Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
- Hồn cánh Hồng Tước Lv5 x3
- Thần Thú 2S: Tam Mộc Khuyến x1
KNB x15000
- Thời trang tự chọn x1
TOP 3 - 4

Tuyển thủ

Thành viên bang    
- Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1
- Hộp Tự Chọn Cánh S x1
- Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
- Hồn cánh Hồng Tước Lv5 x1
- Thần Thú 2S: Huyền Phong Thú x1
- KNB x5000
- Thời trang tự chọn x1


II. KHU VỰC BẠCH HỔ

TOP  Quà Ingame Quà Outgame
TOP 1

Tuyển thủ

Thành viên bang Tuyển thủ Thành viên bang
- Thần Thú 4S: Huyền Vũ x1
- Cánh SSS: Thiên Sứ Chi Quang x1
- Gói nạp Tiên Ngọc: 50.000 Tiên Ngọc
- Hồn cánh Hồng Tước Lv5 x5
- Danh hiệu: Bạch Hổ Chi Chủ x1
- Thần Thú 3S: Thuấn Ảnh Đao Lang x1
- KNB x20000
- Hộp vũ sức Hoa Thành Thương x1
- Thời trang tự chọn x1
- 01 Tượng tứ linh Bạch Hổ
- 01 Cúp pha lê vinh danh bang hội.
- 01 cờ in Tứ linh Bạch Hổ, tên bang hội
- 50 áo Tứ linh Bạch Hổ, tên bang hội.
- 100 vòng tay cao su có logo game và bang hội.

TOP 2

Tuyển thủ

Thành viên bang    
- Hộp Tự Chọn Thần Khí-Cao x1
- Thú Linh: Tiểu Hòa Thượng x1
- Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
- Hồn cánh Hồng Tước Lv5 x3
- Thần Thú 2S: Tam Mộc Khuyến x1
- KNB x15000
- Thời trang tự chọn x1
TOP 3 - 4

Tuyển thủ

Thành viên bang    
- Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1
- Hộp Tự Chọn Cánh S x1
- Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
- Hồn cánh Hồng Tước Lv5 x1
- Thần Thú 2S: Huyền Phong Thú x1
- KNB x5000
- Thời trang tự chọn x1

III. KHU VỰC CHU TƯỚC

TOP  Quà Ingame Quà Outgame
TOP 1

Tuyển thủ

Thành viên bang

Tuyển thủ Thành viên bang

- Thần Thú 4S: Huyền Vũ x1
- Cánh SSS: Thiên Sứ Chi Quang x1
- Gói nạp Tiên Ngọc: 50.000 Tiên Ngọc
- Hồn cánh Hồng Tước Lv5 x5
- Danh hiệu: Chu Tước Chi Chủ x1

- Thần Thú 3S: Thuấn Ảnh Đao Lang x1
- KNB x20000
- Hộp vũ sức Hoa Thành Thương x1
- Thời trang tự chọn x
1

- 01 Tượng tứ linh Chu Tước
- 01 Cúp pha lê vinh danh bang hội.
- 01 cờ in Tứ linh Chu Tước, tên bang hội
- 50 áo Tứ linh Chu Tước, tên bang hội.
- 100 vòng tay cao su có logo game và bang hội.

TOP 2

Tuyển thủ

Thành viên bang

   

- Hộp Tự Chọn Thần Khí-Cao x1
- Thú Linh: Tiểu Hòa Thượng x1
- Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
- Hồn cánh Hồng Tước Lv5 x3

- Thần Thú 2S: Tam Mộc Khuyến x1
- KNB x15000
- Thời trang tự chọn x1

TOP 3 - 4

Tuyển thủ

Thành viên bang

   

- Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1
- Hộp Tự Chọn Cánh S x1
- Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
- Hồn cánh Hồng Tước Lv5 x1

- Thần Thú 2S: Huyền Phong Thú x1
- KNB x5000
- Thời trang tự chọn x1

IV. KHU VỰC HUYỀN VŨ

TOP  Quà Ingame Quà Outgame
TOP 1

Tuyển thủ

Thành viên bang Tuyển thủ Thành viên bang

- Thần Thú 4S: Huyền Vũ x1
- Cánh SSS: Thiên Sứ Chi Quang x1
- Gói nạp Tiên Ngọc: 50.000 Tiên Ngọc
- Hồn cánh Hồng Tước Lv5 x5
- Danh hiệu: Huyền Vũ Chi Chủ x1

- Thần Thú 3S: Thuấn Ảnh Đao Lang x1
- KNB x20000
- Hộp vũ sức Hoa Thành Thương x1
- Thời trang tự chọn x
1

- 01 Tượng tứ linh Huyền Vũ
- 01 Cúp pha lê vinh danh bang hội.
- 01 cờ in Tứ linh Chu Tước, tên bang hội
- 50 áo Tứ linh Huyền Vũ, tên bang hội.
- 100 vòng tay cao su có logo game và bang hội.

TOP 2

Tuyển thủ

Thành viên bang    

- Hộp Tự Chọn Thần Khí-Cao x1
- Thú Linh: Tiểu Hòa Thượng x1
- Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
- Hồn cánh Hồng Tước Lv5 x3

- Thần Thú 2S: Tam Mộc Khuyến x1
- KNB x15000
- Thời trang tự chọn x1

TOP 3 - 4

Tuyển thủ

Thành viên bang    

- Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1
- Hộp Tự Chọn Cánh S x1
- Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
- Hồn cánh Hồng Tước Lv5 x1

- Thần Thú 2S: Huyền Phong Thú x1
- KNB x5000
- Thời trang tự chọn x1


 

* Quy định về giải thưởng:

- Giải thưởng bao gồm phần thưởng hiện vật, phần thưởng ingame: Hiện vật sẽ được liên hệ và trao cho người trúng giải. Phần thưởng ingame được gửi qua thư ingame.

- Người chơi không thay đổi thông tin nhân vật trong suốt quá trình dự thi vì bất kì lí do nào.

- Phần thưởng không thể cho, tặng, chuyển nhượng hay bất kì hình thức nào tương tự.

- Trong quá trình diễn ra thi đấu BTC sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào bên ngoài giải đấu. 

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

Trân trọng,

BQT Tình Kiếm 3D

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ