Tải Game

[Thông Báo]Phát động bầu chọn BANG HỘI ƯU TÚ MÙA 2

07/07/2020

Phát Động Bầu Chọn Bang Hội Ưu Tú Mùa 2

I. Cách đăng ký

- Các Thiếu hiệp đăng bài trong group Tình Kiếm 3D - Giang Hồ Hội.
- Bài đăng gồm các thông tin: Tên bang + Server + Tên nhân vật của bang chủ/ người đại diện bang hội + Slogan bang (với những bang đã tham gia sáng tạo slogan bang hội) + Ảnh bang hội trên banghoi.playfun.vn (nếu có) + Ảnh ingame thông tin bang + Ảnh offline bang hội (nếu có) kèm Hashtag: #banghoi #banghoiuutumua2
 Ví dụ:
#banghoi #banghoiuutumua2
Tên bang : Thần Long Hội
Server : S511
Bang chủ/ đại diện bang hội : Tình Nhi
Slogan bang hội : Huynh đệ đồng lòng.
Ảnh bang hội trên banghoi.playfun.vn (nếu có)
Ảnh ingame thông tin bang.
Ảnh offline bang hội (nếu có).

II. Thời gian

Vòng 1: Khởi động: 

05/07 - 15/07: Các đại diện bang hội đăng bài tham gia event.
Vòng 2: Tính điểm:
- 16/07 : BTC công bố danh sách các bang tham gia event và bảng điểm để các bang theo dõi.
- 12:00 ngày 18/07: BTC bắt đầu tính điểm - chốt danh sách.
Vòng 3: Tổng kết:
- 12:00 ngày 23/07. BTC chốt điểm số của các bang tham gia và công bố danh sách tổng.
Hỗ trợ - Gửi quà:
- 12:00 ngày 23/07 - 10:00 ngày 25/07. BTC hỗ trợ người chơi tham gia sự kiện cũng như tiếp nhận thông tin địa chỉ nhận quà out game.
- Từ 10:00 ngày 26/07. BTC gửi code cho người chơi tham gia sự kiện cũng như tiến hành gửi quà outgame.

III. Lưu ý:
- Tại thời điểm tổng kết, bài đăng phải đúng thể lệ, hashtag và đúng thông tin bang.
- Người đăng bài phải là BANG CHỦ/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN đăng ký tài trợ bang hội.
- Nghiêm cấm mọi hành vi mua bán giftcode.

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
- Trường hợp các bang bằng điểm nhau thì bang nào đăng bài tham gia event sớm hơn sẽ xếp trước.
- Số thành viên bang được tính dựa trên ảnh chụp ingame thông tin bang.
- Thông tin bang hội trên banghoi.playfun.vn phải trùng với thông tin bang mới được cộng điểm.

IV. Cơ chế tính điểm và thông tin danh sách đăng ký

- Các Thiếu hiệp có thể theo dõi thông tin tại link sau: Bang Hội Ưu Tú Mùa 2

V. Phần thưởng

Hạng
 
Phần Thưởng
Bang chủ/ đại diện bang hội Thành viên bang
1 Áo Bang Chủ Ưu Tú *1 Áo Bang Hội Ưu Tú 2 - Quán Quân *50
Danh hiệu ingame Bang Hội Ưu Tú *50
Giftcode trị giá 5000KNB *1 Giftcode trị giá 5000KNB *50
2
 
Áo Bang Chủ Ưu Tú *1 Áo Bang Hội Ưu Tú 2 - Á Quân *50
Giftcode trị giá 5000KNB *1 Giftcode trị giá 4000KNB *50
3 Áo Bang Chủ Ưu Tú *1 Áo Bang Hội Ưu Tú 2 - Quý Quân *50
Giftcode trị giá 5000KNB *1 Giftcode trị giá 3000KNB *50

4 - 10

Giftcode trị giá 5000KNB *1 Giftcode trị giá 3000KNB *50
11+ Giftcode trị giá 4000KNB *1  

Chúc Bang hội của các Thiếu hiệp đạt được kết quả cao nhất!

BQT Tình Kiếm 3D

Trân Trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ