Tải Game

[HOT] Fun Store Mừng Quốc Tế Phụ Nữ 8.3 Chính Thức Mở Bán. Mua Ngay!

05/03/2024
TÊN GÓI GIÁ BÁN (VNĐ) VẬT PHẨM CHÚ Ý
[FS0616] Gói Xúc Xắc 150,000

Xúc Xắc Linh Lung x 20

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 3 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/03/2024 đến 23:59 16/03/2024
[FS0616] Gói Phiếu Quà 150,000

Phiếu Quà Vạn Năng x25

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 3 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/03/2024 đến 23:59 16/03/2024
[FS0616] Gói Xu Búp Bê 150,000

Vàng Kỳ Thú x50

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 3 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/03/2024 đến 23:59 16/03/2024
[FS0616] Gói Hồn Cánh 400,000

Hộp tự chọn hồn cánh lv5 x2

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/03/2024 đến 23:59 16/03/2024
[FS0616] Gói Hồn Hoa 400,000 Hộp Hồn Hoa Tự Chọn Lv5 x2 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/03/2024 đến 23:59 16/03/2024
[FS0616] Gói Thú Linh-Cao 450,000 Hộp tự chọn thú linh-cao cấp x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/03/2024 đến 23:59 16/03/2024
[FS0616] Gói Thú Linh-Siêu 700,000 Hộp tự chọn thú linh - siêu phẩm x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/03/2024 đến 23:59 16/03/2024
[FS0616] Gói Cửu Châu Long Tước-Đá Thần 1,000,000 Cửu Châu Long Tước-Đá Thần x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/03/2024 đến 23:59 16/03/2024
[FS0616] Gói Ảo Hóa Cánh 400,000 Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/03/2024 đến 23:59 16/03/2024
[FS0616] Gói Ảo Hóa Cánh-Cao 1,000,000 Hộp tự chọn cánh SSS 7 x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/03/2024 đến 23:59 16/03/2024
[FS0616] Gói Thần Thú SSSS 150,000 Mảnh Cửu Thiên Tuần Lộc x10 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được tối đa 10 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/03/2024 đến 23:59 16/03/2024
[FS0616] Gói Đá Đột Phá 4 400,000 Đá Đột Phá Áo-Sử Thi x1
Phù Rèn x10
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/03/2024 đến 23:59 16/03/2024
[FS0616] Gói Đá Đột Phá 5 400,000 Đá Đột Phá Hộ Chân-Sử Thi x1
Phù Rèn x10
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/03/2024 đến 23:59 16/03/2024
[FS0616] Gói Ngọc Thần Khí 1 300,000 Hộp Tự Chọn Ngọc Thần Khí-Cao 2 x48 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 2 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/03/2024 đến 23:59 16/03/2024
[FS0616] Gói Phong Linh Văn - Cao 2,000,000 Hộp tự chọn Phong Linh Văn x8 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/03/2024 đến 23:59 16/03/2024
[FS0616] Gói Phong Linh 300,000 Phong Linh x30 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 2 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/03/2024 đến 23:59 16/03/2024
[FS0616] Gói Thánh Khí 1 300,000 Chuông Thiết Hồn Mảnh x10 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được tối đa 5 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/03/2024 đến 23:59 16/03/2024

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ