Tải Game

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện HOT 13.3

12/03/2024

1. Làm nhiệm vụ hay nhận quà đặc biệt

Sự kiện Nhiệm vụ 1 Phần quà Thời gian Vote
Đăng nhập mỗi ngày nhận quà liền tay Đăng nhập mỗi ngày nhận quà liền tay

Lưu ý: Phần thưởng là giftcode nhận trực tiếp trên trang playfun.vn

- Ngày 1: KNB x5000
- Ngày 2: Hộp tự chọn hồn cánh lv5 x1
- Ngày 3: Mảnh tăng sao SSS x100
- Ngày 4: Hộp tự chọn hồn hoa lv5 x1

Nhận đủ cả 4 ngày sẽ nhận thêm: Hộp tự chọn cánh SSS 3 x1

13/03 - 17/03
 
Sự kiện Nhiệm vụ 2 Ưu đãi + Điều kiện Thời gian

Săn voucher hưởng phúc lợi lớn

Sau khi mua gói "Lộc" Thiếu hiệp sẽ nhận được 1 Voucher đặc biệt sử dụng trong tháng 03/2024

Ưu đãi thêm 1 số lượng Tiên ngọc theo lượng nạp của cả tháng 03 theo các mốc sau:

Đến hết ngày 31/03/2024

Mốc (VNĐ) Tiên ngọc nhận thêm
500,000 2,500
1,000,000 2,500
2,000,000 5,000
5,000,000 5,000
10,000,000 10,000
Đặc biệt Tiên ngọc nhận thêm

Trên 10,000,000 từ 13/03 - 17/03

30,000

Lưu ý:
- Phần quà sẽ được trả vào ngày 02/04/2024 qua thư
- Phần quà những user nạp vượt mốc trong thời gian sự kiện sẽ được trả trong ngày 18/03
- Các hình thức nạp được tính vào sự kiện: ATM, Credit, Thóc, Funcard, 9Pay
- Các gói nạp được tính vào tổng nạp là tất cả các gói nạp qua những hình thức nạp trên

2. Gói quà đặc biệt

Gói quà đặc biệt Giá (VNĐ) Vật phẩm Thời gian sự kiện
Gói Lộc 10.000

Long tộc bí thược x10

Hộp Hồn Hoa Tự Chọn Lv5 x1

Voucher x1

13/03 - 17/03

Gói Đại Lộc 1.000.000

Kiếm Tiên Vô Danh-Đá Thần x1

Hộp tự chọn thú linh - siêu phẩm x1

Hộp Hồn Hoa Tự Chọn Lv6 x1

3. Chuỗi vật phẩm theo chủ đề

Thời gian: 13/03 - 17/03

Chuỗi VP Vật phẩm Giá mua (VNĐ) Số lượt mua
Chuỗi VP 1 Khổng Tước Minh Vương·Phục sức
Khổng Tước Minh Vương·Trang sức tóc
Khổng Tước Minh Vương·Dấu chân
Khổng Tước Minh Vương·Khung danh hiệu
100,000 1
Chuỗi VP 2 Tiên ngọc x2500 100,000 1
Chuỗi VP 3 Hộp tự chọn thú linh-siêu phẩm x1 300.000 1
Chuỗi VP 4 Hộp tự chọn cánh SSS 6 x1 400,000 1
Chuỗi VP 5 Chủ Thần-Đá Thần +1 x1 1,000,000 1

Lưu ý:

- Phần thưởng sẽ được trả dưới dạng giftcode và nhận trên playfun.vn/giftcode
- Thời gian sự kiện: 0:00 13/03 - 23:59 17/03
- Thời hạn khiếu nại giftcode đến hết ngày 20/03. Sau thời gian này mọi trường hợp khiếu nại sẽ không được hỗ trợ.
- Phần quà sẽ gửi sau 24h - 48h tính từ khi kết thúc sự kiện
- Voucher không sử dụng sẽ hết hiệu lực trong tháng 03 và không thể dùng sau thời gian trên
- Gói chuỗi vật phẩm theo từng chủ đề sẽ phải mua theo thứ tự: Ví dụ: Mua gói Chuỗi VP 1 mới được mua gói Chuỗi VP 2

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ