Tải Game

[HOT] Sự Kiện: Khuyến Mại Tích Nạp 3.2 - 6.2

02/02/2024

1. NỘI DUNG ƯU ĐÃI

Thời gian sự kiện: 0:00 03/02 - 23:59 06/02

- Điều kiện tham gia: Tích nạp đạt mốc nhận thưởng, có thể nhận cộng dồn các phần thưởng mốc thấp hơn.

- Hình thức nạp: ATM, Credit, Thóc, Funcard, Funcoin, 9Pay

Lưu ý: Nạp inapp qua Appstore, CH play, SMS không được tính

2. CÁC MỐC NẠP VÀ PHẦN THƯỞNG

- Mốc 50K: Long tộc bí thược x4, Liệt Diễm Nữ Hoàng-Đá Thần (Mảnh) x1, Bích Ba Phiến Linh-Thần Tinh (Mảnh) x1
- Mốc 200K: Hộp mảnh hồn cánh lv5 x3, Liệt Diễm Nữ Hoàng-Đá Thần (Mảnh) x1, Bích Ba Phiến Linh-Thần Tinh (Mảnh) x2
- Mốc 500K: Hộp mảnh hồn cánh lv5 x3, Liệt Diễm Nữ Hoàng-Đá Thần (Mảnh) x2, Bích Ba Phiến Linh-Thần Tinh (Mảnh) x3
- Mốc 1tr: Hộp mảnh hồn cánh lv5 x4, Liệt Diễm Nữ Hoàng-Đá Thần (Mảnh) x3, Bích Ba Phiến Linh-Thần Tinh (Mảnh) x4
- Mốc 2tr: Hộp tự chọn cánh SSS 4 x1, Liệt Diễm Nữ Hoàng-Đá Thần (Mảnh) x3, Bích Ba Phiến Linh-Thần Tinh+1 x1
- Mốc 5tr: Hộp tự chọn Thần Khí-Cao x1, Liệt Diễm Nữ Hoàng-Đá Thần +1 x1, Hộp Hồn hoa Tự Chọn Lv6 x1, Bích Ba Phiến Linh-Thần Tinh+1 x2
- Mốc 10tr: Hộp tự chọn thú linh - siêu phẩm x1, Liệt Diễm Nữ Hoàng-Đá Thần +2 x1, Thần-Hồn Hoa Úc Kim Hương x2, Hộp Hồn Cánh Tự Chọn Lv6 x1

Lưu ý:

- Phần thưởng sẽ được trả dưới dạng giftcode và nhận trên playfun.vn

- Thời gian nhận thưởng: 0:00 03/02 - 23:59 06/02
- Thời hạn khiếu nại giftcode đến hết ngày 09/02. Sau thời gian này mọi trường hợp khiếu nại sẽ không được hỗ trợ.

BQT Tình Kiếm 3D,

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ