Tải Game

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện HOT Đổi Đồ Tết Giáp Thìn

05/02/2024

CHUỖI SỰ KIỆN HOT

1. Thời gian: Từ 0:00 ngày 7.2 đến 23:59 ngày 13.2

2. Phạm vi: All server
3. Nạp liên tiếp

  Vật phẩm 1 Số lượng Vật phẩm 2 Số lượng Vật phẩm 3 Số lượng
Ngày 1 Long Đào 1 Long Pháo 2 Phong Bao 3
Ngày 2 Long Đào 2 Long Pháo 4 Phong Bao 6
Ngày 3 Long Đào 3 Long Pháo 6 Phong Bao 9
Ngày 4 Long Đào 4 Long Pháo 8 Phong Bao 12
Ngày 5 Long Đào 5 Long Pháo 10 Phong Bao 15
Ngày 6 Long Đào 6 Long Pháo 12 Phong Bao 18
Ngày 7 Long Đào 7 Long Pháo 14 Phong Bao 21
Tích lũy 2 ngày Phong Bao 2 Long Pháo 4    
Tích lũy 4 ngày Phong Bao 4 Long Pháo 8    
Tích lũy 7 ngày Danh hiệu: Sắc Như Tình Kiếm 1 Long Đào 10    


4. Quà Đăng Nhập

  Vật phẩm 1 Số lượng Vật phẩm 2 Số lượng Vật phẩm 3 Số lượng
Ngày 1 Long Đào 1 Long Pháo 2 Phong Bao 3
Ngày 2 Long Đào 1 Long Pháo 2 Phong Bao 3
Ngày 3 Long Đào 2 Long Pháo 4 Phong Bao 6
Ngày 4 Long Đào 2 Long Pháo 4 Phong Bao 6
Ngày 5 Long Đào 2 Long Pháo 4 Phong Bao 6
Ngày 6 Long Đào 3 Long Pháo 6 Phong Bao 9
Ngày 7 Long Đào 3 Long Pháo 6 Phong Bao 9

5. Shop Tiên Ngọc

Vật phẩm Số lượng Giá (TN) Giới hạn mua Sale
Long Đào 1 300 2 10%
Long Đào 1 300 10 30%
Long Đào 1 300 20 50%
Long Đào 1 300 30 80%
Long Pháo 1 300 4 10%
Long Pháo 1 300 20 30%
Long Pháo 1 300 40 50%
Long Pháo 1 300 60 80%
Phong Bao 1 300 6 10%
Phong Bao 1 300 30 30%
Phong Bao 1 300 60 50%
Phong Bao 1 300 90 80%

 

6. Lễ hội giới hạn

7. Tích Tiêu KNB

Thiếu hiệp hãy chú ý để không bỏ lỡ chuỗi sự kiện HOT nhé

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ