Tải Game

[HOT] Fun Store Tết Giáp Thìn Chính Thức Mở Bán. Mua Ngay!

05/02/2024
TÊN GÓI GIÁ BÁN (VNĐ) VẬT PHẨM CHÚ Ý
[FSTNĐ] Gói Xúc Xắc 100,000

Xúc Xắc Linh Lung x 20

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 2 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/02/2024 đến 23:59 13/02/2024
[FSTNĐ] Gói Phiếu Quà 100,000

Phiếu Quà Vạn Năng x 25

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 2 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/02/2024 đến 23:59 13/02/2024
[FSTNĐ] Gói Xu Búp Bê 100,000

Vàng Kỳ Thú x50

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 2 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/02/2024 đến 23:59 13/02/2024
[FSTNĐ] Gói Cánh SSS 1 700,000

Hộp tự chọn cánh SSS 1 x1
Hộp tự chọn cánh SSS 3 x1

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/02/2024 đến 23:59 13/02/2024
[FSTNĐ] Gói Cánh SSS 2 700,000 Hộp tự chọn cánh SSS 2 x1
Hộp tự chọn cánh SSS 4 x1
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/02/2024 đến 23:59 13/02/2024
[FSTNĐ] Gói Cánh SSS 3 1,400,000 Hộp tự chọn cánh SSS 5 x1
Hộp tự chọn cánh SSS 6 x1
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/02/2024 đến 23:59 13/02/2024
[FSTNĐ] Gói Thú Linh 400,000 Hộp tự chọn thú linh - siêu phẩm x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/02/2024 đến 23:59 13/02/2024
[FSTNĐ] Gói Liệt Diễm Nữ Hoàng-Đá Thần 700,000 Liệt Diễm Nữ Hoàng-Đá Thần x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua được duy nhất 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/02/2024 đến 23:59 13/02/2024
[FSTNĐ] Gói Liệt Diễm Nữ Hoàng-Đá Thần+1 1,500,000 Liệt Diễm Nữ Hoàng-Đá Thần+1 x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 2 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/02/2024 đến 23:59 13/02/2024
[FSTNĐ]Gói Đá Đột Phá 500,000 Đá Đột Phá Vũ Khí-Sử Thi x1
Đá Đột Phá Áo-Sử Thi x1
Phù Rèn x10
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/02/2024 đến 23:59 13/02/2024
[FSTNĐ] Gói Bảo Điển 200,000 Hộp tự chọn Bảo Điển x2 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 5 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/02/2024 đến 23:59 13/02/2024
[FSTNĐ] Gói Cánh Sử Thi 200,000 Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/02/2024 đến 23:59 13/02/2024
[FSTNĐ] Gói Linh Sủng Sử Thi-Cao 200,000 Hộp tự chọn Linh Sủng Sử Thi-Cao x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/02/2024 đến 23:59 13/02/2024
[FSTNĐ] Gói Linh Sủng Sử Thi 3 200,000 Hộp tự chọn Linh Sủng sử thi 3 x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/02/2024 đến 23:59 13/02/2024
[FSTNĐ] Gói Thánh Khí 250,000 Tu La Kinh Mảnh x10 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 5 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/02/2024 đến 23:59 13/02/2024
[FSTNĐ] Gói Tiên Ngọc 200,000 Tiên Ngọc x5000 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật mua tối đa 1 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 06/02/2024 đến 23:59 13/02/2024

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ