Tải Game

[HOT] Sự Kiện: Khuyến Mại Tích Nạp Tết Giáp Thìn 10.2-13.2

09/02/2024

1. NỘI DUNG ƯU ĐÃI

Thời gian sự kiện: 0:00 10/02 - 23:59 13/02

- Điều kiện tham gia: Tích nạp đạt mốc nhận thưởng, có thể nhận cộng dồn các phần thưởng mốc thấp hơn.

- Hình thức nạp: ATM, Credit, Thóc, Funcard, Funcoin, 9Pay

Lưu ý: Nạp inapp qua Appstore, CH play, SMS không được tính

2. CÁC MỐC NẠP VÀ PHẦN THƯỞNG

- Mốc 50K: Long tộc bí thược x4, Tây Vương Mẫu-Đá Thần (Mảnh) x1, Thương Minh Long Nữ-Thần Tinh (Mảnh) x1
- Mốc 200K: Hộp tự chọn Mảnh Hồn Hoa x3, Tây Vương Mẫu-Đá Thần (Mảnh) x1, Thương Minh Long Nữ-Thần Tinh (Mảnh) x2
- Mốc 500K: Hộp tự chọn Mảnh Hồn Hoa x3, Tây Vương Mẫu-Đá Thần (Mảnh) x2, Thương Minh Long Nữ-Thần Tinh (Mảnh) x3
- Mốc 1tr: Hộp tự chọn Mảnh Hồn Hoa x4, Tây Vương Mẫu-Đá Thần (Mảnh) x3, Thương Minh Long Nữ-Thần Tinh (Mảnh) x4
- Mốc 2tr: Hộp tự chọn cánh SSS 6 x1, Tây Vương Mẫu-Đá Thần (Mảnh) x3, Thương Minh Long Nữ-Thần Tinh+1 x1
- Mốc 5tr: Hộp tự chọn Thần Khí-Cao x1, Tây Vương Mẫu-Đá Thần+1 x1, Hộp Hồn hoa Tự Chọn Lv6 x1, Thương Minh Long Nữ-Thần Tinh+1 x2
- Mốc 10tr: Thánh Thú: Mộc Long x1, Tây Vương Mẫu-Đá Thần+2 x1, Thần-Hồn Hoa Kim Ngân Mộc x2, Thương Minh Long Nữ-Thần Tinh+2 x1

Lưu ý:

- Phần thưởng sẽ được trả dưới dạng giftcode và nhận trên playfun.vn

- Thời gian nhận thưởng: 0:00 10/02 - 23:59 13/02
- Thời hạn khiếu nại giftcode đến hết ngày 16/02. Sau thời gian này mọi trường hợp khiếu nại sẽ không được hỗ trợ.

BQT Tình Kiếm 3D,

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ