Tải Game

Chuỗi Sự Kiện Server Đặc Biệt 88

12/10/2022

Chào mừng tháng 10 với chuỗi sự kiện hấp dẫn độc quyền dành riêng cho server đặc biệt 88, các Thiếu hiệp hãy rủ bằng hữu của mình chuẩn bị ngao du giang hồ ngay nào

1. Đua TOP cấp độ
Thời gian: Từ 10:00 14/10 - 23:59 20/10
Đối tượng: Server Tương Phùng 88
Sau khi kết thúc thời gian sự kiện, TOP 3 BXH sẽ nhận được phần thưởng

TOP Phần Thưởng
TOP 1 Hộp mảnh thần khí khí linh 1 x10
Hộp tự chọn cánh S mới x1
KNB x10000
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x10
TOP 2 Hộp mảnh thần khí khí linh 1 x7
Hộp tự chọn cánh S mới x1
KNB x7000
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x7
TOP 3 Hộp mảnh thần khí khí linh 1 x5
Hộp tự chọn cánh S mới x1
KNB x5000
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x5

2. Đua TOP Lực chiến
Thời gian: Từ 10:00 14/10 - 23:59 23/10
Đối tượng: Server Tương Phùng 88
Sau khi kết thúc thời gian sự kiện, TOP 10 BXH sẽ nhận được phần thưởng

TOP Phần Thưởng
TOP 1 Danh hiệu Quân Lâm Thiên Hạ x1
Hộp tự chọn anh hùng siêu phẩm 1 x1
Phù Tăng 13 sao x 1
Hộp tự chọn bảo điển x1
Hộp hồn hoa tự chọn lv5 x1
TOP 2 Hộp tự chọn anh hùng cao cấp x1
Phù Tăng 12 sao x1
Hộp tự chọn bảo điển x1
Hộp hồn hoa tự chọn lv5 x1
TOP 3 Hộp tự chọn anh hùng cao cấp x1
Phù Tăng 11 sao x1
Hộp tự chọn bảo điển x1
Hộp tự chọn mảnh hồn hoa lv5 x7
TOP 4 - 10 Hộp mảnh anh hùng cao cấp x7
Phù tăng 10 sao x1
Hộp tự chọn bảo điển x1
Hộp tự chọn mảnh hồn hoa lv5 x5

3. Khuyến mãi Tiên Ngọc 30%
Thời gian: Từ 10:00 14/10 - 23:59 16/10
Đối tượng: All server, người chơi nạp 1 lần vào game đúng mốc quy định sẽ nhận được Tiên Ngọc khuyến mãi
Lưu ý:

- Mỗi mốc chỉ có thể nhận thưởng 1 lần duy nhất
- Tiên ngọc khuyến mãi sẽ được trả dưới hình thức giftcode, nhận qua https://playfun.vn/giftcode

Mốc Khuyến Mãi
500 150
1000 300
2500 750
5000 1500

4. Đua TOP nạp
Thời gian: Từ 10:00 14/10 - 23:59 18/10
Đối tượng: Server Tương Phùng 88
Điều kiện: Tổng nạp đạt tối thiểu 5000 TN
Sau khi kết thúc thời gian sự kiện, TOP 10 BXH sẽ nhận được phần thưởng

TOP Phần thưởng
TOP 1 Hộp tự chọn cánh SSS1 x1
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x30
Hộp tự chọn đá hồn x9
Hộp tự chọn Linh Sủng Sử Thi-Cao x1
Hộp tự chọn phong linh văn x8
TOP 2 Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x25
Hộp tự chọn đá hồn x7
Hộp tự chọn Linh Sủng Sử Thi-Cao x1
Hộp tự chọn phong linh văn x6
TOP 3 Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x20
Hộp tự chọn đá hồn x5
Hộp tự chọn Linh Sủng Sử Thi-Cao x1
Hộp tự chọn phong linh văn x4
TOP 4 - 10 Hộp quà cánh sử thi x1
Hộp mảnh hồn cánh lv5 x15
Hộp tự chọn đá hồn x3
Hộp quà Linh Sủng sử thi x1
Hộp tự chọn phong linh văn x2

5. Chiếc hộp bí ẩn
Đối tượng: Server Tương Phùng 88
Thời gian: Từ 10:00 14/10 - 23:59 20/10
Người chơi mua gói vật phẩm trên trang nạp với giá 10k sẽ nhận được ngẫu nhiên một trong các vật phẩm sau:

  • Đan nuôi dưỡng x300
  • Linh vũ sơ cấp x40
  • Linh hoa chi biện sơ x50
  • Mảnh tăng sao SS x40
  • Hộp tinh linh lv5 x1
  • Hộp tự chọn đá hồn x1
  • Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1

6. Đua TOP thần thú
Đối tượng: Server Tương Phùng 88
Sau khi kết thúc thời gian sự kiện, TOP 3 BXH sẽ nhận được phần thưởng
Thời gian: Từ 10:00 14/10 - 23:59 20/10

TOP Phần thưởng
TOP 1 Thần Thú Niết Bàn: Thương Minh Đế Long x1
Mảnh tăng sao SSS x300
Hộp tự chọn mảnh hồn hoa lv5 x20
TOP 2 Thân thú Thuấn Ảnh Đao Lang x1
Mảnh tăng sao SSS x250
Hộp tự chọn mảnh hồn hoa lv5 x15
TOP 3 Thần Thú Ác Ma Hùng x1
Mảnh tăng sao SSS x200
Hộp tự chọn mảnh hồn hoa lv5 x10

Các Thiếu hiệp hãy chú ý để không bỏ lỡ sự kiện nhé

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ