Tải Game

FUNSTORE THÁNG 5 RỰC RỠ CHÍNH THỨC MỞ BÁN!

10/05/2022

FUNSTORE THÁNG 5 RỰC RỠ CHÍNH THỨC MỞ BÁN!

Tháng 5 rực rỡ với những chuyến du lịch đầy nắng và gió đã đến rồi, Tình Nhi chuẩn bị có chương trình siêu sale nào đây? Đương nhiên là gói Funstore Tháng 5 của Tình Kiếm 3D rồi!

Tên gói Thông tin gói quà Điều kiện mua Chú ý

Xúc Xắc Linh Lung

Gói 100,000 VNĐ

 

Xúc Xắc Linh Lung x 10

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 2 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 12:00 10/05/2022 đến 23:59 31/05/2022

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

 

Phiếu Quà Vạn Năng

Gói 100,000 VNĐ

 

 

Phiếu Quà Vạn Năng x 12

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 2 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 12:00 10/05/2022 đến 23:59 31/05/2022

 

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

 

Vàng Kỳ Thú

Gói 100,000 VNĐ

 

Vàng Kỳ Thú x 30

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 2 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 12:00 10/05/2022 đến 23:59 31/05/2022

 

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Hộp tự chọn mảnh Hồn Hoa Lv5

Gói 50,000 VNĐ

Hộp Tự Chọn Mảnh Hồn Hoa lv5 x 1

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 3 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 12:00 10/05/2022 đến 23:59 31/05/2022

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

 

Hộp tự chọn mảnh Hồn Cánh Lv5

Gói 50,000 VNĐ

 

Hộp Tự Chọn Mảnh Hồn Cánh lv5 x 1

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 3 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 12:00 10/05/2022 đến 23:59 31/05/2022

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói tự chọn Hồn Hoa lv5

500,000 VNĐ

Hộp hồn hoa tự chọn lv5 x1

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 12:00 10/05/2022 đến 23:59 31/05/2022

Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói tự chọn Hồn Hoa lv6

1,000,000 VNĐ

Hộp hồn hoa tự chọn lv6 x1 Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 1 lần/ngày.
Thời gian diễn ra sự kiện: 12:00 10/05/2022 đến 23:59 31/05/2022
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Chân Long

1,000,000 VNĐ

Chân Long Bảo Điển x 1
Chân Long Bí Tịch x 1
Chân Long Tâm Pháp x 1
Chân Long Khẩu Quyết x 1
Chân Long Tàn Quyền x 1
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 12:00 10/05/2022 đến 23:59 31/05/2022
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Gói Càn Khôn

1,000,000 VNĐ

Càn Khôn Bảo Điển x 1
Càn Khôn Bí Tịch x 1
Càn Khôn Tâm Pháp x 1
Càn Khôn Khẩu Quyết x 1
Càn Khôn Tàn Quyển x 1
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ mua được 3 lần.
Thời gian diễn ra sự kiện: 12:00 10/05/2022 đến 23:59 31/05/2022
Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Thời gian mở bán các gói Funstore: Từ 12:00 10/05/2022 đến 23:59 31/05/2022

Chú ý: Gói Fun Store không tính điểm VIP và không cộng hưởng đối với các sự kiện ingame khác (Ví dụ như: Tích nạp, Tích tiêu,...)

Chúc chư vị Thiếu Hiệp nghỉ lễ vui vẻ. Đặc biệt, đừng quên mua thẻ Funcard tại 9PAY để được giảm giá đến 7% nhé!

Trân trọng,
BQT Tình Kiếm 3D

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ